Sprawozdanie z konferencji naukowej Jan Zamoyski (1542–1605). Czasy – ludzie – polityka.

W 480. rocznicę urodzin Wielkiego Kanclerza (Zamość, 17–19.03.2022)

Abstrakt

W dniach 17–19 marca 2022 r. w Zamościu odbyła się konferencja naukowa Jan Zamoyski (1542–1605). Czasy – ludzie – polityka. W 480. rocznicę urodzin Wielkiego Kanclerza. Organizatorami sesji była Akademia Zamojska, Instytut De Republica oraz gospodarz spotkania, czyli Urząd Miasta w Zamościu, który na obrady naukowe udostępnił Salę Consulatus miejskiego Ratusza. Ponadto patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk. Celem konferencji stało się uczczenie pamięci Wielkiego Kanclerza, jego związków z kulturą i polityką polską oraz przedstawienie obrazu epoki, w której żył i działał.

Opublikowane
2022-12-27
Jak cytować
[1]
Burkiewicz , Łukasz 2022. Sprawozdanie z konferencji naukowej Jan Zamoyski (1542–1605). Czasy – ludzie – polityka.: W 480. rocznicę urodzin Wielkiego Kanclerza (Zamość, 17–19.03.2022). Perspektywy Kultury. 39, 4 (grudz. 2022), 417-422. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2022.3904.27.