Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Cmentarz – dziedzictwo materialne i duchowe zorganizowanej przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie oraz Stowarzyszenie „Studnia Pamięci” z Lublina (21‑22 października 2019 r.)

Abstrakt

W dniach 21‑22 października 2019 r. w salach Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie odbyła się konferencja naukowa pod hasłem Cmentarz – dziedzictwo materialne i duchowe, zorganizowana przez pracowników tamtejszego Instytutu Kulturoznawstwa oraz Stowarzyszenie „Studnia Pamięci”. W trakcie konferencji rezultaty swoich badań przedstawiło 40 badaczy różnych specjalności: archeologów, historyków, historyków sztuki, antropologów, etnologów, kulturoznawców, filologów, filozofów, teologów, religioznawców, socjologów, pedagogów, przedstawicieli innych nauk, a także pasjonatów historii lokalnej oraz praktyków zaangażowanych w działalność na rzecz ochrony cmentarnego dziedzictwa. Reprezentowali oni szerokie środowisko akademickie: Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Jagielloński, Akademię Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, SWPS Uniwersytet Humanistyczno ‑Społeczny, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet w Białymstoku i Katolicki Uniwe-sytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Ponadto dwie osoby reprezentowały zagraniczne ośrodki naukowe: Uniwersytet Nawarry w Pampelunie oraz Uniwersytet w Hildesheim. Wśród prelegentów znajdowali się również pracownicy naukowi i merytoryczni takich instytucji jak: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Muzeum Archeologiczno‑‑Historyczne w Stargardzie, Stowarzyszenie „Crux Galiciae”, Stowarzyszenie „Studnia Pamięci”, Komisja Rabiniczna ds. Cmentarzy, Fundacja Zapomniane, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Pracownia Architektury Krajobrazu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Biogram autora

Łukasz Burkiewicz, Akademia Ignatianum w Krakowie

Kulturoznawca, historyk i ekonomista kultury. Adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe są związane z dziejami kultury państw basenu Morza Śródziemnego w średniowieczu i epoce nowożytnej. Zajmuje się również podróżami średniowiecznymi. W kręgu jego badań znajdują się ponadto kwestie związane z zarządzaniem, marketingiem i ekonomiką kultury. Dyrektor projektów wsparcia czasopism w Akademii Ignatianum w Krakowie. Redaktor naczelny „Perspektyw Kultury”.

Opublikowane
2020-01-01
Jak cytować
[1]
Burkiewicz, Łukasz 2020. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Cmentarz – dziedzictwo materialne i duchowe zorganizowanej przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie oraz Stowarzyszenie „Studnia Pamięci” z Lublina (21‑22 października 2019 r.). Perspektywy Kultury. 27, 4 (sty. 2020), 235-245. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2019.2704.16.