Sprawozdanie z wystawy

Abstrakt

Sprawozdanie z wystawy: „Misjonarz ze Śląska. O. Paul Joachim Schebesta SVD (1887–1967). Pionier badań wśród Pigmejów i Negrytów” (9–22 XII 2019, organizatorzy: Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów w Pieniężnie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Biblioteka Główna UPJPII)

Biogram autora

Łukasz Burkiewicz, Akademia Ignatianum w Krakowie

Kulturoznawca, historyk i ekonomista kultury. Adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe są związane z dziejami kultury państw basenu Morza Śródziemnego w średniowieczu i epoce nowożytnej. Zajmuje się również podróżami średniowiecznymi. W kręgu jego badań znajdują się ponadto kwestie związane z zarządzaniem, marketingiem i ekonomiką kultury. Redaktor naczelny „Perspektyw Kultury”.

Opublikowane
2020-03-01
Jak cytować
[1]
Burkiewicz, Łukasz 2020. Sprawozdanie z wystawy. Perspektywy Kultury. 29, 2 (mar. 2020), 347-352. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2020.2902.23.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>