Wojny wywoływane hasztagiem

Abstrakt

Niespełna rok po amerykańskiej premierze na polskim rynku księgarskim pojawiła się książka, którą waszyngtońskie instytucje think tanks i prasa, zarówno specjalistyczna (od „Foreign Affairs” po „Kirkus Reviews”), jak codzienna (m.in. „New York Times”), zgodnie nazwały jedną z najlepszych i najważniejszych książek non fiction 2018 r., a wybitni eksperci – pośród nich Francis Fukuyama, gen. Michael Hayden (były dyrektor Narodowej Agencji Bezpieczeństwa USA oraz szef CIA) czy nawet Vinton Gray Cerf, uważany za jednego z wynalazców Internetu, i liczni inni komplementowali słowami najwyższego uznania. Oryginalny tytuł, brzmiący w języku angielskim bardzo celnie, a zarazem przewrotnie – LikeWar – co rozumieć można jednocześnie jako „wojnę lajków” i „nibywojnę”, przetłumaczony został bodaj nieco banalnie i mniej marketingowo: Nowy rodzaj wojny, dopiero druga jego część, podobnie do anglojęzycznej, doprecyzowuje, że chodzi o Media społecznościowe jako broń. W istocie jednak tytułowe sformułowania militarne – „wojna” oraz „broń” wskazują dobitnie na główny przedmiot analizy prowadzonej w książce, którą admirał marynarki Stanów Zjednoczonych i jeden z byłych najwyższych dowódców NATO, James G. Stavridis, zdefiniował jako najważniejszą analizę teorii konfliktu zbrojnego od czasów klasycznego Vom Kriege Carla von Clausewitza, skrojoną na miarę wyzwań XXI w.

Biogram autora

Leszek Zinkow, Akademia Ignatianum w Krakowie

Jego zainteresowania naukowo-badawcze obejmują zagadnienia kulturowych studiów porównawczych, zwłaszcza recepcję dziedzictwa starożytnego Wschodu (głównie Egiptu: narracji historycznomitologicznych, symboliki). Zajmuje się także podróżopisarstwem z destynacją orientalną (edycje tekstów), dziejami muzeów i kolekcjonerstwa, ponadto – historią kultury współczesnej, historią oraz praktyką mediów, społeczną historią nauki, problematyką transferów i innowacji kulturowych. W 2016 r. otrzymał na Uniwersytecie Śląskim stopień doktora habilitowanego. Członek International Association of Egyptologists (Moguncja), Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności (Kraków). Zastępca redaktora naczelnego „Perspektyw Kultury”, w latach 20132016 redaktor naczelny.

Opublikowane
2019-07-01
Jak cytować
[1]
Zinkow, L. 2019. Wojny wywoływane hasztagiem. Perspektywy Kultury. 25, 2 (lip. 2019), 199-204. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2019.2502.15.