Kilka uwag o odniesieniach papieża Jana Pawła II do świata starożytnego

Słowa kluczowe: papież Jan Paweł II, Karol Wojtyła, świat starożytny, świat biblijny, Egipt, Ziemia Święta, Grecja, pielgrzymki

Abstrakt

Artykuł wskazuje kilka wybranych, interesujących wątków związanych z relacjami Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II ze światem starożytnym, zwłaszcza ziemiami biblijnymi. Omówiono kilka jego wypowiedzi dotyczą­cych tego tematu oraz – przede wszystkim – pielgrzymki, które odbył w roku 2000 i 2001. Miało to związek z Rokiem Jubileuszowym; papież odwiedził wówczas m.in. Egipt, Syrię, Jordanię i Grecję, nawiązując do antycznych dziejów tych miejsc.

Biogram autora

Leszek Zinkow, The Institute of Mediterranean and Oriental Cultures of the Polish Academy of Sciences

His research interests include comparative culture studies, especially the reception of the heritage of the ancient Middle East (mainly Egypt and its historical, mythological narratives and symbolism). Also deals with travel accounts to oriental destinations (editions of texts), the history of museums and collecting, in addition to the history of contemporary culture, the history and practice of the media, the social history of science, transfers, and cultural innovation. He also works at the John Paul II Pontifical University. Member of the International Association of Egyptologists (Mainz), Polish Society of Cultural Studies and the Commission of Classical Philology at the Polish Academy of Sciences (Krakow). Deputy editor-in-chief of the Perspectives on Culture magazine (editor-in-chief in the years 2013–2016).

Bibliografia

Brunelli, G. (2000). The Great Jubilee of Pope Wojtyla. Italian Politics, 16, 151–167.

Figiel, J. (2007). Jan Paweł II a antyk chrześcijański. Polskojęzyczna biblio­grafia wybrana. Vox Patrum, 50, 725–735.

Iwaszkiewicz-Wronikowska, B. (2007). Jan Paweł II i archeologia chrześci­jańska. Vox Patrum, 27, vol. 50–51, 285–288.

Jan Paweł II [=Wojtyła, K.]. (1999). List Ojca Świętego Jana Pawła II o piel­grzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia. Kraków: Wydaw­nictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej.

Janocha, M. (1999). Wykopaliska archeologiczne ojca Maksymiliana Ryłły w zbiorach watykańskich. Warszawskie Studia Teologiczne, 12, 63–69.

Keller, W. (2015). The Bible as History. New York: William Morrow Company.

Kitchen, K.A. (2004). The Bible in Its World: The Bible and Archaeology Today. Eugene: Wipf and Stock Publishers.

Kotlarczyk, M. & Wojtyła, K. (2001). O Teatrze Rapsodycznym. 60-lecie powsta­nia Teatru Rapsodycznego, eds. J. Popiel & T. Malak. Kraków: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego.

Longosz, S. (2007). Jan Paweł II a organizacja polskich studiów nad antykiem chrześcijańskim. Vox Patrum, 50–51, 497–533.

Mason, S. (2016). Orientation to the History of Roman Judaea. Eugene OR: Cascade Books / Wipf and Stock Publishers.

Ołdakowski, K. (2005). Śladami Boga w historii – pielgrzymki Jana Pawła II w roku wielkiego jubileuszu do miejsc związanych z historią zbawie­nia. In B. Domański & S. Skiba (eds.), Geografia i Sacrum, vol. 1. Kra­ków: IGiGP UJ, 253–264.

Piccirillo, M. & Alliata, E. (1998). Mount Nebo. New archaeological excava­tions 1967–1997 (Mount Nebo series 5). Jerusalem: Studium Biblicum Franciscanum.

Polgár, L. (1981). Bibliographie sur l’histoire de la Compagnie de Jésus, tome 3. Rome: Institutum Historicum S.I.

Price, J.R. & House, H.W. (2017). Zondervan Handbook of Biblical Archae­ology: A Book by Book Guide to Archaeological Discoveries Related to the Bible. Grand Rapids: Harper Collins Publishers.

Ritmeyer, L. (2006). The Quest: Revealing the Temple Mount in Jerusalem. Jeru­salem: Carta.

Szulc, T. (2007). Pope John Paul II: The Biography. New York: Simon and Schuster.

Waheeb, M. (2001). Wādī Kharrār Archaeological Project. In Studies in the History and Archaeology of Jordan VII. Amman: Department of Antiqui­ties of Jordan, 591–600.

Wojtyła, K. (1963). List po powrocie z pielgrzymki do Ziemi Świętej, odbytej w dniach: 5–15 grudnia 1963 r. Notificationes e Curia Metropolitana Cra­coviensi, no. 3–4.

Yeivin, Z. (2000). The Synagogue at Korazim. The 1962–1964, 1980–1987 Exca­vations: Israel Antiquities Authority Reports 10. Jerusalem: Israel Antiqui­ties Authority.

Opublikowane
2021-05-17
Jak cytować
[1]
Zinkow, L. 2021. Kilka uwag o odniesieniach papieża Jana Pawła II do świata starożytnego. Perspektywy Kultury. 32, 1 (maj 2021), 69-78. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2021.3201.07.
Dział
Chrześcijaństwo jako źródło kultury europejskiej