Dotyk kobiety

Interpretacja postaci kobiecej w japońskich wyobrażeniach parinirwany

Słowa kluczowe: nirwana, Ānanda, kobieta, dotyk, skalanie

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest interpretacja postaci starszej kobiety ukazanej na japońskich przedstawieniach parinirwany przy stopach Buddy (ze szczególnym uwzględnieniem wersji z Myōhō-ji oraz jej kontynuacji). Jak wykazał przegląd chińskich przekładów sutr, za potencjalne źródło inspiracji posłużyło tu piśmiennictwo hinajany, z którego japońska tradycja buddyjska przejęła przekonanie o kalających właściwościach kobiecego dotyku. Następnie, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jakie treści wnosi obecność staruszki na graficznych przedstawieniach parinirwany, posłużono się wybraną literaturą buddyjską podejmującą ten motyw. W toku analizy wykazano, że jej rola polegała na sprowokowaniu dyskusji pomiędzy Mahākāśyapą a Ānandą o miejscu kobiet w gronie uczniów Buddy – świeckich, na przykładzie jej samej, oraz duchownych, na przykładzie pierwszej mniszki Gautami.

Biogram autora

Małgorzata Sobczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Adiunkt w Katedrze Orientalistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Absolwentka japonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim (2008). Studia magisterskie (2010) oraz doktoranckie (2013) ukończyła na Uniwersytecie w Osace (Osaka University). Stypendystka Japan Foundation oraz Japońskiego Ministerstwa Edukacji (Monbukagakushō). Specjalizuje się w historii religii japońskich, zwłaszcza chrześcijaństwa. Jej najnowsze zainteresowania badawcze skupiają się na kobietach w buddyzmie japońskim.

Bibliografia

Daichi doron. (1936). W: Kokuyaku daizōkyō: ronbu. t. 1. Kokumin Bunko Kankōkai (red.). Tōkyō: Kokumin Bunko Kankōkai.

Fujiwara, T. (1922). Sanpōe. W: Dai Nihon bukkyō zensho. Bussho Kankōka (red.). Tōkyō: Bussho Kankōkai..

Hayashi, M. (2001). Gofuku-ji engi-e, Shaka nehanzu to e-toki. W: E-toki no fusurato: Shinano. Daihonshū. Hayashi, M. (red.). Tōkyō: Kasama Shoin.

Hioki, A. (2010). Mōhatsu de nutta mandara: hyōhakusō Kūnen no monogatari. Tōkyō: Shintensha.

Hiro, S. (2010). Shaka saigo no tabi: Daihatsu nehankyō o yomu. Tōkyō: Shunjūsha.

Honda, G. (2016). „Konjaku monogatarishū” butsuden no kenkyū. Tōkyō: Bensei Shuppan.

Ichien. (1966). Shasekishū. W: Nihon koten bungaku taikei. t. 85. Watanabe, T. (red.). Tōkyō: Iwanami Shoten.

Katsuura, R. (2008). Sanpō-e Sai-in Anan keka: amadera butsuji no keifu. W: Sanpō-e o yomu. Kojima, T., Kobayashi, M., Komine, K. (red.). Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan.

Kamii, M. (1993). Rinjū gyōgi: Nihonteki tāminaru kea no genten. Tōkyō: Keisuisha.

Kobayashi, I.; Kobayashi, R. (2001). Shaka nehanzu. W: E-toki no fusurato: Shinano. Daihonshū. Hayashi, M. (red.). Tōkyō: Kasama Shoin.

Komine, K. (2018). (red.). Nara ehon Shaka no honji. Tōkyō: Bensei Shuppan.

Kunstler, M.; Zduń, G. (1997). (tłum.). Żywot Fa-hiena. W: Zapiski z krajów buddyjskich. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Morohashi, T. (1976). Daikanwa jiten. t. 6. Tōkyō: Taishūkan Shoten.

Nakamura, H. (red.). (1989). Iwanami bukkyō jiten. wyd. 1. wyd. Tōkyō: Iwanami Shoten.

Nomura, I. (2004). Bukkyō to onnna no seishinshi. Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan.

Okayama, H. (red.). (1995). Gendaigo yaku agon kyōten: Jōagongyō. t. 1. Tōkyō: Hirakawa Shuppansha.

Shinoda, J. (1995). Nise monogatarie: e to bun, bun to e. Tōkyō: Heibonsha.

Shōtei. K. (1858). Nichiren Shōnin ichidai zue. Zwój 6. Ushigome Enokimachi (Edo): Shōeizan Daihō-ji.

Teigoku. Nehanzō zuimon ryakusan. W: Shikyūan Teigoku zenshū: chūkan. Shinoda, S. (red.). Kōbe: Nishigokuraku-ji.

Yamada, Y. (red.) (1959). Konjaku monogatarishū. cz. 1. W: Nihon koten bungaku taikei. t. 22. Tōkyō.

Opublikowane
2023-06-03
Jak cytować
[1]
Sobczyk, M. 2023. Dotyk kobiety: Interpretacja postaci kobiecej w japońskich wyobrażeniach parinirwany. Perspektywy Kultury. 44, 1 (cze. 2023), 463-478. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2024.4401.31.