Wizerunek rodziny w podręcznikach do edukacji wczesnoszkolnej

  • Martyna Szczotka Akademia Ignatianum w Krakowie

Abstrakt

Przedmiotem rozważań była analiza wybranych podręczników do edukacji wczesnoszkolnej pod kątem prezentowanych w nich modeli rodziny, relacji panujących w rodzinie, wspólnie spędzanego czasu wolnego, wartości przekazywanych dzieciom i obowiązków, jakie pełnią w domu dzieci oraz ich rodzice. Podręcznik w edukacji wczesnoszkolnej, obok nauczyciela, staje się dla dziecka nie tylko głównym źródłem informacji, ale i autorytetem, swoistym przewodnikiem po świecie. Traktujemy go jako środek dydaktyczny współdziałający z tzw. żywym nauczaniem oraz całym zestawem innych pomocy dydaktycznych. Pytanie, o to, jaki obraz świata prezentują dziecku współczesne podręczniki, jest równocześnie pytaniem o ich potencjał socjalizacyjny, na który składają się rekomendowane systemy wartości, wzorce ról społecznych, postaw i interpersonalnych relacji czy zakres podejmowanej tematyki.

Bibliografia

Białobrzeska J., Ja, ty – my. Klasa 1, Wydawnictwo Didasko, Warszawa 1999.

Białobrzeska J., Ja, ty – my. Klasa 3, Wydawnictwo Didasko, Warszawa 1999.

Błasiak A., Znaczenie więzi i atmosfery rodzinnej dla funkcjonowania rodziny, w: Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny, red. A. Błasiak, E. Dybowska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.

Brzózka J., Glinka K., Harmak K., Izbińska K., Jasiocha A., Went W., Razem w szkole – klasa 1, WSiP, Warszawa 2009.

Brzózka J., Glinka K., Harmak K., Izbińska K., Jasiocha A., Went W., Razem w szkole – klasa 3, WSiP, Warszawa 2009.

Dobrowolska H., Konieczna A., Wesoła Szkoła, WSiP, Warszawa 2000.

Falski M., Elementarz, WSiP, Warszawa 1974.

Głuszak A.M., Podręcznik w edukacji wczesnoszkolnej – alternatywa czy konieczność, „Życie Szkoły” 6/2010.

Kawula S., Funkcja opiekuńcza współczesnej rodziny polskiej, w: Pedagogika rodziny, red. S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.

Koczoń-Żurek S., Nadopiekuńczość w rozumieniu rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym, w: Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych, red. M. Magda-Adamowicz, I. Kopaczyńska, t. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.

Lorek M., Ochmańska B., Wollman L., Nasz elementarz, MEN, Warszawa 2014.

Lorek M., Zatorska M., Nasza szkoła, MEN, Warszawa 2015.

Łubkowska K., Kirejczykowa S., Moja książka, WSiP, Warszawa 1993.

Mitoraj-Hebel A., Sirak-Stopińska K., Jarząbek M., Kolorowa klasa – klasa 2, Wydawnictwo Operon, Gdynia 2010.

Okoń W., Słownik pedagogiczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1996.

Wilk J., Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze, w: Oblicze współczesnej rodziny polskiej, red. B. Mierzwiński, E. Dybowska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003.

Opublikowane
2019-01-16
Jak cytować
Szczotka, M. (2019). Wizerunek rodziny w podręcznikach do edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciel i Szkoła, 1(65). https://doi.org/10.14632/NiS.2018.65.119
Dział
DOŚWIADCZENIA I PROPOZYCJE NAUKOWO-METODYCZNE

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>