Vol 9, No 31/1 (2014)

Nauczyciel edukacji elementarnej

Spis treści

Introduction

Wstęp
Barbara Surma
9-11

Scientific articles

Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska
PDF
13-26
Magdalena Grochowalska
PDF
27-40
Iwona Samborska
PDF
41-52
Aneta Kamińska
PDF
53-68
Iwona Nowakowska-Kempna
PDF
69-80
Łukasz Burliga
PDF
81-96
Anna Pękala
PDF
97-110

Practice

Zintegrowane zajęcia edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim Scenariusz spotkania z okazji Dnia Matki w klasie I
Michał Sadowski, Jolanta Arczewska-Nowak
PDF
111-118
„O słonku, pogodzie i innych ciekawych sprawach” – scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich
Martyna Szczotka
PDF
119-122
„Dbam o wodę” – scenariusz zajęć proekologicznych dla przedszkolnej grupy mieszanej wiekowo
Katarzyna Róg
PDF
123-128

Reviews

O nauczycielu w nowych realiach społeczno-edukacyjnych Recenzja książki: Jolanta Szempruch, Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej, „Impuls”, Kraków 2012.
Małgorzata Dubis
PDF
129-132
Twórczość Ryszarda Więckowskiego Recenzja książki: Elżbieta Marek, Koncepcje kształcenia dzieci i ich nauczycieli w twórczości Ryszarda Więckowskiego, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Piotrków Trybunalski 2013
Tatiana Kłosińska
PDF
133-144

Conference Reports

Sprawozdanie z konferencji „Współczesna psychologia mediów. Człowiek – Technologia – Media” Kraków, 14-15 listopada 2013 r.
Irena Pulak
PDF
145-148

Teaching Foreing Languages to Children - Practice

Kontekstualizacja treści piosenki w grach i zabawach językowych na przykładzie języka francuskiego
Tatiana Konderek
PDF
149-154
Rock n’roll des gallinacés, czyli scenariusz zajęć z języka francuskiego dla przedszkolaków
Tatiana Konderak
PDF
155-160

Visiting the...

Integracja środowiska rodzinnego i przedszkolnego celem Koła Regionalnego „Żółta Ciżemka”
Bożena Łucka, Ewa Marchut, Małgorzata Wiercioch
PDF
161-166

Bibliography

Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone na podstawie zbiorów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie i jej filii
Agata Arkabus
PDF
167-177