Wprowadzenie

Słowa kluczowe: edukacja żywieniowa

Abstrakt

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz” – te słynne słowa poety z Czarnolasu również w czasach współczesnych nie straciły swojej aktualności. Zwłaszcza obecnie, w dobie światowej pandemii Covid-19, tradycyjne życzenia zamykające się w wyrażeniu „dużo zdrowia” nabierają nowego wymiaru. Zdrowie stało się wartością cenioną, a przede wszystkim dostrzeganą, stanem, do którego dążymy i którego pragniemy, dobrem, o które się troszczymy, a także modlimy. Każdy z nas rozumie je po swojemu, z nieco innej perspektywy, a ujęcia definicyjne zdrowia wskazują na wielość wątków i znaczeń. Bez wątpienia jednak wpływa ono na jakość naszego życia.

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru czasopisma mając nadzieję, iż myśli w nim zawarte staną się inspiracją do nowych pomysłów w zakresie edukacji żywieniowej najmłodszych.

Bibliografia

Contento I. (2018). Edukacja żywieniowa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Fijałkowska A., Oblacińska A., Stalmach M. (red.). (2017). Nadwaga i otyłość u polskich 8-latków w świetle uwarunkowań biologicznych, behawioralnych i społecznych. Raport z międzynarodowych badań WHO, Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.

Opublikowane
2020-11-21
Jak cytować
Szewczuk, K., & Szczotka, M. (2020). Wprowadzenie. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 15(4(58), 5-6. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/1641

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>