Ocena zdolności i umiejętności motorycznych dzieci 5-letnich

  • Martyna Szczotka Akademia Ignatianum w Krakowie

Abstrakt

Obecnie ludzie zapominają o rozwoju fizycznym. Rodzice głównie skupiają
się na zapewnieniu dzieciom możliwości zdobywania i poszerzania wiedzy
o świecie. Dzieci zapisywane są na różnorodne zajęcia dodatkowe z zakresu nauki języków obcych (angielski, niemiecki, czy hiszpański), sztuki (warsztaty plastyczne, rzeźbiarskie, ceramiczne). Dzieci uczestniczą w warsztatach kulinarnych, na których uczą się zasad zdrowego odżywiania i higienicznego przygotowania posiłków. W wielu placówkach można skorzystać z terapii logopedycznej, terapii psychologiczno-pedagogicznej.
Na szczęście, oprócz tych wszystkich zajęć o charakterze umysłowym, przedszkola coraz częściej oferują zajęcia mające na celu dobro rozwoju motorycznego dziecka. Możemy się spotkać z zajęciami dodatkowymi, na których dzieci zdobywają podstawowe umiejętności np. z gry w tenisa ziemnego, czy z zajęciami z gimnastyki korekcyjnej, których celem jest troska o prawidłową sylwetkę dziecka. Powstają klubiki sztuk walki wschodu (karate czy aikido), szkółki piłkarskie, sekcje nauki pływania. Te wszystkie zajęcia dodatkowe mają na celu rozwój psychomotoryczny dziecka. Przy tym wszystkim nie należy zapominać o „swobodnym ruchu”, który jest bardzo ważny dla dziecka. Panowanie nad własnym ciałem, możliwość przemieszczania się w przestrzeni, umożliwia dziecku podejmowanie czynności eksplorujących otoczenie. Poprzez ruch dziecko ugruntowuje poczucie własnej odrębności i sprawczości. Dzięki coraz lepszej sprawności ruchowej ma szansę być w coraz szerszym zakresie samodzielne, rozwija swoje umiejętności samoobsługowe, wzbogaca zasób doświadczeń pomagających mu poznać otaczający go świat. Około
5. roku życia dziecko osiąga tzw. równowagę przedszkolną. Okres ten nazywany jest okresem złotym, co stanowi pierwsze apogeum motoryczności. Jeżeli w tym czasie będzie poddawane systematycznym ćwiczeniom zgodnym z jego naturalnym rozwojem oraz zainteresowaniami, może osiągnąć wysoki poziom sprawności ruchowej. Koniec okresu przedszkolnego to etap, kiedy możemy doskonalić formy wykonywania czynności i kiedy należy wymagać od dziecka, aby to, co wykonuje, było pewne, płynne i swobodne. W związku z powyższym, a także dostrzegając korzyści wynikające z rozwijania sprawności fizycznej dzieci, głównym celem badań było określenie poziomu zdolności i umiejętności motorycznych dzieci 5-letnich.

Bibliografia

Bielski J., Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego, Kraków 2012.

Drabik J., Sprawność fizyczna i jej testowanie u młodzieży szkolnej, Gdańsk 1989.

http://blizejprzedszkola.pl/upload/files/test_sprawnosci.pdf [dostęp: 2016.05.109].

Kwaśniewska M., W. Żaba-Żabińska, Nasze przedszkole. Program edukacji

przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Kielce 2009.

Nowak M., R. Muszkieta, M. Cieślicka, W. Zukow, M. Napierała, Poziom zdolności motorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym a uczestnictwo w zajęciach z pływania, [online] http://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/13/Poziom%20zdolnosci%20motorycznych%20u%20dzieci%20

w%20wieku%20przedszkolnym%20a%20uczestnictwo%20w%20zajeciach% 20z%20plywania.pdf?sequence=1 [dostęp: 2016.11.12].

Owczarek S., Gimnastyka przedszkolaka, Warszawa 2001.

Wlaźnik K., Wychowanie fizyczne w przedszkolu. Przewodnik metodyczny dla nauczyciela, Łódź 1996.

Woynarowska B., A. Kowalewska, Z. Izdebski, K. Komosińska (red.), Biomedyczn podstawy kształcenia i wychowania. Podręcznik akademicki, Warszawa 2010.

Opublikowane
2017-10-06
Jak cytować
Szczotka, M. (2017). Ocena zdolności i umiejętności motorycznych dzieci 5-letnich. Nauczyciel i Szkoła, 3(63). Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/935
Dział
KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA Z BADAŃ

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>