Wkład arcybiskupa zadarskiego Minuccio Minucciego (1551–1604) w dzieło reformy Kościoła

Biogram autora

Piotr Wróbel, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab., prof. UJ, mediewista, zajmujący się dziejami Bał­kanów i państw basenu Morza Śródziemnego w późnym średniowieczu. Od 1991 r. zatrudniony w Instytucie Historii UJ, najpierw w Pracowni Dydaktyki Historii, a od 1993 r. w Zakładzie Historii Średniowiecznej Powszechnej. W 1997 r. obronił pracę doktorską, a w 2010 r. pracę habilita­cyjną na Wydziale Historycznym UJ. W latach 2008–2011 kierownik stu­diów licencjackich mediteraneistyka; od 2012 r. kierownik Zakładu Histo­rii Średniowiecznej Powszechnej; w latach 2012–2020 zastępca dyrektora, a od 2020 r. dyrektor Instytutu Historii UJ. Autor monografii: Krzyż i Pół­księżyc. Zachodnie Bałkany w latach 1444–1463 (Kraków 2000); Dubrow­nik w latach 1358–1526. Organizacja przestrzeni (Kraków 2010). Współau­tor przekładów (wraz z J. Bonarkiem) Filip de Diversis, Opis Dubrownika (Kraków 2004); Benedykt Cotruglio, Księga o sztuce handlu (Kraków 2007); Ludwik Tuberon de Crieva, Pamiętniki o czasach moich (Kraków 2016).

Opublikowane
2021-05-17
Jak cytować
[1]
Wróbel, P. 2021. Wkład arcybiskupa zadarskiego Minuccio Minucciego (1551–1604) w dzieło reformy Kościoła. Perspektywy Kultury. 32, 1 (maj 2021), 211-214. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2021.3201.15.