Wielka polityka wokół Cypru. Imperium Osmańskie i Wenecja w zmaganiach o wyspę (1570–1573)

Abstrakt

Celem niniejszego artykuł jest przybliżenie roli, jaką odgrywał Cypr w rywalizacji pomiędzy Imperium Osmańskim, znajdującym się w XVI w. w apogeum swojego rozwoju, a siłami chrześcijańskimi w basenie śródziemnomorskim, w szczególności zaś Republiką Wenecką. Bitwa pod Lepanto jest jednym z etapów tej rywalizacji, która zakończyła się istotnymi zmianami w układzie strategicznym i ekonomicznym we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. W artykule nawiązano do przyczyn tej rywalizacji, wojny o Cypr, bitwy pod Lepanto oraz wskazano również na istotny wątek samej bitwy poruszony w sztuce polskiej, również w kontekście metaforycznym. Artykuł w podsumowaniu wskazuje na następstwa upadku wyspy i znalezienia się jej w składzie prowincji Imperium Osmańskiego.

Biogram autora

Łukasz Burkiewicz, Akademia Ignatianum w Krakowie

Doctor of History at the Jagiellonian University, holder of an Executive MBA from Central Connecticut State University (New Britain, CT, US) and the Institute of Business Studies of Krakow University of Technology, graduate of Culture Studies (BA, with a spe‑ cialization in Mediterranean Studies), History (MA), Management and Marketing (MA), and postgraduate studies in the field of Social Media and Content Marketing (AGH University of Science and Technology). He is an Assistant Professor at the Institute for Political Science and Admini‑ stration at the Jesuit University Ignatianum in Krakow and lecturer at the Pontifical University of John Paul II in Krakow. His research interests are focused on two general fields: 1) cultural and political events in the eastern Mediterranean basin in the late Middle Ages and Early Modern period, including journeys to Central Asia, and 2) management, marketing, and economics within cultural studies, including cross‑cultural management. He has written four books and edited ten books, as well as several scienti‑ fic articles published in Polish and other scientific journals. He is a mem‑ ber of the Society for the Study of the Crusades and the Polish Cultural Society. He was awarded the Ministry of Science and Higher Education scholarship for young scientists (2014–2017). Since 2019, he has served as Director of Journals at Jesuit University Ignatianum in Krakow and as editor‑in‑chief of Perspectives on Culture.

Opublikowane
2022-03-30
Jak cytować
[1]
Burkiewicz, Łukasz 2022. Wielka polityka wokół Cypru. Imperium Osmańskie i Wenecja w zmaganiach o wyspę (1570–1573). Perspektywy Kultury. 36, 1 (mar. 2022), 51-66. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2022.3601.05.