Rola zarządzania talentami w zarządzaniu współczesnymi hotelami

Abstrakt

W dynamicznym środowisku w branży turystycznej, szczególnie w hotelarstwie, właściwie wdrożona koncepcja zarządzania talentami ma istotny wpływ na przyciąganie i zatrudnianie, rozwijanie i utrzymywanie wybitnych, utalentowanych pracowników w celu budowania długoterminowego rozwoju. Głównym celem artykułu jest określenie roli zarządzania talentami w zarządzaniu współczesnymi hotelami. Na podstawie licznych źródeł autorki dowodzą, że wdrożenie koncepcji zarządzania talentami w hotelach wpływa na bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów ludzkich i budowanie przewagi konkurencyjnej. W pierwszej części artykułu wyjaśniono pojęcia talent, zarządzanie talentami oraz znaczenie zarządzania talentami w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W kolejnej części opisano szczególną rolę menedżerów w procesie zarządzania talentami w hotelach. Następnie autorki przedstawiają zatrudnienie w hotelarstwie w krajach UE, wskazując w ostatniej części artykułu błędy i wyzwania związane z zarządzaniem talentami w hotelarstwie.

Wyzwania z zakresu zarządzania talentami dotyczą w zasadzie całego procesu, zarządzania całym przepływem talentów (wejście, nauka, rozwój, wynagradzanie, analiza i ocena oraz wyjście). Jednym z ważnych wyzwań w obszarze zarządzania talentami jest umiejętność przyciągania utalentowanych pracowników oraz pozycjonowanie organizacji (hotelu) jako pożądanego pracodawcy, a także systematyczne budowanie i aktualizowanie mapy talentów organizacji, ze wskazaniem mocnych i słabych stron utalentowanych pracowników oraz możliwości i ograniczeń w ich rozwoju.

Biogramy autorów

Agnieszka Knap-Stefaniuk, Akademia Ignatianum w Krakowie

Doctor of Economics at the SGH Social-Economic College, holder of an MBA from Thames Valley University, and graduate of the School of Trainers at Wszechnica U.J. She was a member of the PKA (Team for Economic Sciences) and Head of the Department of Human Resources Management at the Polish Open University, lecturer of BA, MSc, and MBA studies, and a member of the Rector’s Committee and the Scientific Council. From 2007 to 2015, she was Dean of the Krakow Faculty of Wyższa Szkoła Zarządzania (Polish Open University); from 2015 to 2017 she was Dean of the Krakow Faculty of Vistula University She was a lecturer of the BA and MA studies in AFiB Vistula (Assistant Professor at the Institute of Management).

Since 2018, she has served as Vice Director of the Institute of Political and Administrative Sciences for Didactic Affairs for the Faculty of Education at the Jesuit University Ignatianum in Krakow. She works as a trainer, consultant, and facilitator for businesses such as Lexmark, Galeco, Biprocemwap, and Capgemini. She has written many publications on Human Resources Management. She specializes in issues related to strategic and international HRM, leadership, motivation, and contemporary challenges in HRM, such as corporate culture, competency management, and talent management. She conducts lectures and workshops at universities in Spain, Portugal, Italy, and Czechia.

Wioleta J. Karna, Uniwersytet Jagielloński

Doctor of economic sciences in management science. A graduate of the University of Bialystok’s Faculty of Economics. Adjunct in the Department of Public and Civic Organizations Management at the Public Affairs Institute at the Jagiellonian University in Krakow. Lecturer in full-time, part-time and postgraduate studies at universities. Author of books and publications on corporate management and HR management. Specializes in human resources management and change management in public organizations.

Bibliografia

Armstrong, M. (2011). Armstrong’s Handbook of Strategic Human Resource Management.
London, p. 168.

Aston, C., Morton, L. (2005). Managing talent for competitive advantage. Strategic HR
Review, nr 4 (5), p. 29-36.
Baron, A., Armstrong, M. (2008). Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości
dodanej dzięki ludziom. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.
Barron, P., Maxwell, G., Broadbridge, A., & Ogden, S. (2007). Careers in hospitality
management: Generation Y's experiences and perceptions. Journal of Hospitality and
Tourism Management, 14 (02), p. 119-128.
Barron, P. (2008). Education and talent management: implications for the hospitality industry.
International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 20 Issue: 7, p. 730
742, available at: https://doi.org/10.1108/09596110810897583 (accessed 5 May 2018).
Baum, T. (2008). Implications of hospitality and tourism labour markets for talent
management strategies. International Journal of Contemporary Hospitality Management,
20(7), p. 720-729.
Berger, L.A., Berger, D.R. (2011). The talent management handbook: creating a sustainable
competitive advantage by selecting, developing, and promoting the best people, New York:
McGraw-Hill, p. 6.
Bieniok, H. (2008). Zarządzanie talentami jako źródło wiedzy i kompetencji w organizacji.
W: A. Glińska-Neweś (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy:
zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji (pp. 409-422). Toruń:
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności
"Dom Organizatora".
Borkowska, S. (2005). Kilka refleksji tytułem wstępu. W: S. Borkowska (red.), Zarządzanie
talentami (p. 11-13). Warszawa: IPiSS.
Branham, L. (2005). The 7 hidden reasons employee leave: how to recognize the subtle signs
and act before it’s too late. New York: AMACOM, p. 3.
Bremen, J.M., Sejen, M. (2012). Advancing Total Rewards and The Employee Value
Proposition, Workspan, nr 1, p. 57.
Brittain, S. (2007). How to manage key talent, People Management, vol. 13, no. 12, p. 46-47.
Brownell, J. (2003). Applied Research in Managerial Communication: The Critical Link
between Knowledge and Practice. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly,
44 (2), p. 39–49.
Byham, W. C. (2001). Are leaders born or made? Workspan, nr 44.
Campos-Soria, J. A., Marchante-Mera, A., & Ropero-García, M. A. (2011). Patterns of
occupational segregation by gender in the hospitality industry. International Journal of
Hospitality Management, 30(1), p. 91-102.
Cannon, J.A., McGee, R. (2012). Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier. Zestaw
narzędzi. Warszawa: Wolters Kluwer Business, p. 16-17.
Casado, M. (2001). Theory of the effect of Compensation on turnover in hospitality
companies. Journal of Hospitality and Tourism Education, 13 (3/4), p. 28–33.
Cheese, P., Thomas, R.J., Craig E. (2008). The talent powered organization: Strategies for
globalization, talent management, and high performance, London-Philadelphia: Emerald
Group Publishing Limited, p. 7-10.
Cuenllas, A. (2014). People Development at the Rezidor Hotel Group: A Case Study Of A
Successful Approach To Talent Management. What do we understand by talent and talent
management? available at: https://www.hospitalitynet.org/opi nion/4066866.html (accessed
27 May 2018).
Davis, T., Cutt, M., Flynn, N., Mowl, P., Orme, S. (2007). Talent Assessment: A New Strategy
for Talent Management, Aldershot: Gower, p. 38.
Datta, D.K., Guthrie, P.J., and Wright, P. M. (2005). Human resource management and labor
productivity: Does industry matter? Academy of Management Journal, No. 48 (1).
Deloitte, (2013). Elastyczność i zmiana horyzontów. Trendy HR 2013, Deloitte Development
LLC, available at: http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/
Documents/Reports/pl_Raport_trendyHR%202013_PL_1.pdf, pp. 7 (accessed 25 May
2018).
Długosz-Kurczabowa, K. (2003). Nowy słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Duncan, T., Scott, D. G., & Baum, T. (2013). The Mobile of Hospitality work: An
Expectation of Issues and Debates. Annals of Tourism Research, 41(0), p. 1-19. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2012.10.004.
Gilbert, D., & Guerrier, Y. (1997). UK hospitality managers past and present. Service
Industries Journal, 17 (1), p. 115-132.
Grobler, P.A., & Diedericks, J.C. (2009). Talent management: an empirical study of selected
South African hotel groups. Southern African Business Review, vol. 13, no. 3, p. 1-27.
Guthridge, M., Komm, A.B., Lawson, E. (2008). Making talent a strategic priority. The
McKinsey Quarterly, nr 1, pp. 51.
Haas-Edesrheim, E. (2009). Przesłanie Druckera. Zarządzanie oparte na wiedzy. Warszawa:
MT Biznes.

Heinen, J. S., O‘Neill, C. (2004). Managing talent to maximize performance. Employment
Relations Today, Volume 31, Issue 2, p. 67-82.
Huselid, M. A., Jackson, S. E., Schuler, R. S. (1997). Technical and strategic human resource
management effectiveness as determinants of firm performance. Academy of Management
Journal, No. 40 (1), p. 171–188.
Jarosławska, A. (2011). Docenić talenty. Personel i Zarządzanie. Dodatek: Badania i raporty,
nr 1, p. 32-33.
Jithendran, K.J., Baum, T. (2000). Human resources development and sustainability – the case
of Indian tourism. International Journal of Tourism Research, Volume 2, Issue 6, p. 403
421.
Kamil, B.A.M., Hamid, Z., Hashim, J., Omar, A. (2011). A study of the implementation of
Talent Management Practices At Malaysian Companies. Asian Journal of Business and
Management Sciences, vol. 1, no. 4, p. 147-162.
Kim, H.J., Shin, K.H., Umbreit, W.T. (2007). Hotel job burnout: The role of personality
characteristics. International Journal of Hospitality Management, 26(2), p. 421–434.
Klimkiewicz, D. (2007). W poszukiwaniu talentów. Personel, maj, nr 5, p. 38-39.

Knap-Stefaniuk, A., Karna, W.J. (2017). Zarządzanie talentami jako wyzwanie w
międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Perspektywy Kultury, nr 16 (1/2017),
p. 104.
Kwiecień, K. (2004). Zarządzanie talentami w międzynarodowych korporacjach. W: S.
Borkowska (red.), Zarządzanie talentami, Warszawa: IPiSS.
Lee-Ross, D. (2003). The quintessential relationship: service predispositions and quality
assurance. W: S. Kusluvan (Ed.), Managing employee attitudes and behaviors in the
tourism and hospitality industry, pp. 263–275, New York: Nova Publishers.
Lewis, R.E., Heckman, R.J. (2006). Talent management: A critical review. Human Resource
Management Review, 16(2), p. 139-154.
Listwan, T. (2010). Zarządzanie talentami – nowy nurt zarządzania kadrami w organizacjach.
W: H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki
zarządzania przedsiębiorstwem, Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu, p. 20-27.
Lolli, J.C. (2013a). Interpersonal communication skills and the young hospitality leader: Are
they prepared? International Journal of Hospitality Management, 32, p. 295–298.


Lolli, J. (2013b). Perceptions of the Importance and Preparedness of Interpersonal
Communication Skills of the Entry-Level Hospitality Leader: Implications for Hospitality
Educators. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 13, p. 354–373.
Michaels, E., Handfield-Jones, H., Axelrod, B. (2001). The War for Talent, Boston: Harvard
Business School Press, p. 9-11.
Maliszewska, E. (2005). Zarządzanie talentami – rozważania praktyka. W: S. Borkowska
(red.), Zarządzanie talentami, Warszawa: IPSS.
Martin, W.B. (2006). Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach. Kraków:
Oficyna Ekonomiczna.
O’Leary, S., Deegan, J. (2005). Career progression of Irish tourism and hospitality
management graduates. International Journal of Contemporary Hospitality Management,
Vol. 17 Issue: 5, p. 421-432, available at: https://doi.org/10.1108/09596110510604841
(accessed 24 May 2018).
Połaska, M. (2009). Zarządzanie talentami – o modzie, błędach i roli menedżerów, Wywiad z
Leszkiem Mellibrudą, strona z dn. 28.01.2009, Serwis HR, available at:
http:/www.abc.com.pl/?cmd=problem_wiecej,1086&serwis=4 (accessed 24 May 2018).
Price, L. (1994). Poor personnel practice in the hotel and catering industry: does it matter?
Human Resource Management Journal, 4(4), p. 44-62.
Riley, M. (2000). Human resource management: a guide to personal practice in the hotel and
catering industries. Oxford: Butterworth-Heinemann Ltd.

Sosińska, N. (2008). Magia rozwoju talentów. Kraków: IFC PRESS, p. 15.

Thom, N., Friedli, V., Moser, R., Saxer, A. (2003). Retention Managementfür High
Potentials. W: K. Schwuchow, J. Gutmann (red.), Jahrbuch Personalentwicklung und
Weiterbildung– Praxis und Perspektiven, München-Unterschleissheim, p. 238.
Travel & Tourism Economic Impact 2014. World, 2014, World Travel & Tourism Council,
London.
Turner, R., Sears Z. (2013). Travel & Tourism as a Driver of Employment Growth. W: J.
Blanke, T. Chiesa (red.), The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013, Reducing
Barriers to Economic Growth and Job Growth, Geneva: World Economic Forum.
Turystyka w Unii Europejskiej, Informacje sygnalizacyjne, 2018, p. 1, Warszawa: GUS,
available at: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-
turystykasport/turystyka/turystyka-w-unii-europejskiej,11,3.html (accessed 23 May 2018).
Opublikowane
2022-03-30
Jak cytować
[1]
Knap-Stefaniuk, A. i Karna, W.J. 2022. Rola zarządzania talentami w zarządzaniu współczesnymi hotelami. Perspektywy Kultury. 36, 1 (mar. 2022), 167-184. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2022.3601.12.