Kobiecy głos w męskocentrycznym świecie

Dwór sułtański we wspomnieniach córek Abdülhamida II

Słowa kluczowe: kobieca autobiografia, harem, autonarracja, Ayşe Osmanoğlu, Şadiye Osmanoğlu

Abstrakt

Artykuł przedstawia życie na dworze sułtana osmańskiego Abdülhamida II na przełomie XIX i XX w., opisane z punktu widzenia jego dwóch córek: Şadiye Osmanoğlu (1886–1977) i Ayşe Osmanoğlu (1887–1960). Obie, niezależnie od siebie, opublikowały wspomnienia w latach 50. i 60. XX w., najpierw w prasie, później w formie książkowej. Ostatecznie ich autobiografie ukazały się pod tym samym tytułem: Babam Abdülhamid [Mój ojciec Abdülhamid]. Analiza literaturoznawcza autobiografii dotyczyła kategorii autonarracji. Księżniczki spisały swe wspomnienia jako siedemdziesięcioletnie kobiety, mające za sobą doświadczenie wygnania z kraju i wieloletniej tułaczki, wymagającej dużej niezależności i samodzielności. Mimo to relacjonując swą młodość, spędzoną w sułtańskim haremie, przyjęły perspektywę młodych dziewczyn, zależnych w pełni od woli ojca i wierzących w wyznawane przez niego wartości. Deklarując zadowolenie z życia w tym męskocentrycznym świecie, traktowały jako naturalny porządek oparty na hierarchii, podporządkowując się pałacowej etykiecie. Dopiero miejsca przemilczane i niedomówienia, szczególnie dotyczące sfery emocji, wydobyte w procesie analizy autobiografii, pokazały, że autonarracja Şadiye i Ayşe Osmanoğlu, choć starannie kreowana, nie zawsze była spójna. Wpojone w dzieciństwie zasady, pragnienie obrony świata wartości porzuconego w czasach Republiki oraz zwykła tęsknota za wygodną i bezpieczną młodością w haremie sprawiły, że księżniczki nie zdecydowały się na to, by ich głos wybrzmiał mocniej.

Biogramy autorów

Grażyna Zając , Uniwersytet Jagielloński

Orientalista turkolog. Specjalizuje się w badaniach nad literaturą turecką XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnieniem autobiografii oraz literatury Turków cypryjskich. Tłumaczy literaturę turecką, współpracuje z redakcjami czasopism polskich Tatarów „Przegląd Tatarski” i „Rocznik Tatarów Polskich”. Ważniejsze publikacje: Smutna ojczyzna i ja smutny… Kręgi literackie epoki Abdülhamita II w świetle tureckiej autobiografii (2008); Ciało twoje, kości moje. Rodzina i szkoła epoki Abdülhamita II w świetle tureckiej autobiografii (2013); Halit Ziya Uşaklıgil – turecki wychowanek katolickiej szkoły ojców mechitarystów, „NURT SVD”, t. 148, nr 2/2020, s. 198–212.

Sylwia Filipowska, Uniwersytet Jagielloński

Orientalista turkolog. Bada współczesną literaturę turecką, a szczególnie literaturę dokumentu osobistego oraz polsko-tureckie związki literackie w perspektywie komparatystycznej. Ważniejsze publikacje: Obraz dziewiętnastowiecznego Stambułu w polskiej i tureckiej literaturze wspomnieniowej (2017); „Kalan” Murata Özyaşara jako komparatystyczna zagadka, „Przegląd Orientalistyczny” 2019, nr 1 (269), s. 61–67; Radiowy reportaż z podróży profesora Tadeusza Kowalskiego do Turcji w 1927 roku, „Perspektywy Kultury” 2021, nr 4 (35), s. 153–166.

Bibliografia

Ateş, M. i Taş, A.E. (2020). Sultan II. Abdülhamid'in Eşleri ve Nikâh Meselesi. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, nr 24(3), 1263-1284.
Burzyńska, A. (2008). Idee narracyjności w humanistyce. W: B. Janusz, K. Gdowska, B de Barbaro (red.), Narracja. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 21-36.
Czerska, T. (2011). Między autobiografią a opowieścią rodzinną. Kobiece narracje osobiste w Polsce po 1944 roku w perspektywie historyczno-kulturowej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dervişcemaloğlu, B. (2017). Feminist Anlatıbilim Üzerine. Yeni Türk Edebiyatı, nr. 16, 61-79.
Ekinci, E.B. (2017). Sultan Abdülhamid’in Son Zevcesi. Behice Sultan’la Altı Ay. İstanbul: Timaş Yayınları.
Filipowska, S. (2017). Obraz dziewiętnastowiecznego Stambułu w polskiej i tureckiej literaturze wspomnieniowej. Kraków: Księgarnia Akademicka.
Gutkowska, B. (2005). Odczytywanie śladów. W kręgu dwudziestowiecznego autobiografizmu. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Michalska-Krajewska, W. (2015). Tajemnice haremu. Kobieta w świecie islamu. Warszawa: Bellona.
Oleś, P. (2008). Autonarracyjna aktywność człowieka. W: B. Janusz, K. Gdowska, B de Barbaro (red.), Narracja. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 37-52.
Osmanoğlu, A. (1960). Babam Abdülhamid. İstanbul: Güven Yayınevi.
Osmanoğlu, Ş. (2011). Babam Abdülhamid. Saray ve Sürgün Yılları. İstanbul: Timaş Yayınları.
Peirce, L.P. (2008). Beyond Harem Walls. Ottoman Royal Women and the Exercise of Power W: A. Walthall (red.), Servants of the Dynasty: Palace Women in World History. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 81-95.
Pekaniec, A. (2013). Czy w tej autobiografii jest kobieta? Kobieca literatura dokumentu osobistego od początku XIX wieku do wybuchu II wojny światowej. Kraków: Księgarnia Akademicka.
Pekaniec, A. (2014). Literatura dokumentu osobistego kobiet. Ewolucja teorii, zmiany praktyk lekturowych. Autobiografia, nr 1(2), 13-28.
Rodak, P. (2009). Prawda w dzienniku osobistym. Teksty Drugie, nr 4, 23-38.
Rosner, K. (2003). Narracja, tożsamość i czas. Kraków: UNIVERSITAS.
Walthall, A. (2008). Introducing Palace Women. W: A. Walthall (red.), Servants of the Dynasty: Palace Women in World History. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1-21.
Zając, G. (2008). Smutna ojczyzna i ja smutny… Kręgi literackie epoki Abdülhamita II w świetle tureckiej autobiografii. Kraków: Księgarnia Akademicka.
Zając, G. (2013). Ciało twoje, kości moje… Rodzina i szkoła epoki Abdülhamita II w świetle tureckiej autobiografii. Kraków: Księgarnia Akademicka.
Opublikowane
2022-12-27
Jak cytować
[1]
Zając, G. i Filipowska, S. 2022. Kobiecy głos w męskocentrycznym świecie: Dwór sułtański we wspomnieniach córek Abdülhamida II. Perspektywy Kultury. 39, 4 (grudz. 2022), 161-178. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2022.3904.13.