Archiwizacja

Czasopismo jest archiwizowane w systemie LOCKSS zgodnie z licencją oraz CLOCKSS w ramach PKP Preservation Network (PN).

Czasopismo zezwala i zachęca autorów do umieszczania artykułów nadesłanych do czasopisma na osobistych stronach internetowych lub w instytucjonalnych repozytoriach zarówno przed, jak i po publikacji, podając jednocześnie dane bibliograficzne, które w stosownych przypadkach odnoszą się do publikacji w tym czasopiśmie.