Lista Recenzentów - 2023

Adjunct Professor Karen Armijos Yambay (Universitat Abat Oliba-CEU, Hiszpania)

Doc. Dr. SC. Blaženka Bačlija Sušić (University of Zagreb, Chorwacja)

Dr hab. Beata Zuzanna Bednarczuk, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

dr hab. Anna Boguszewska prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

dr hab. Agnieszka Bojarska-Sokołowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)

Prof. dr hab. Piotr de Bończa-Bukowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Dr hab. Małgorzata Bortliczek, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Prof. Jaap de Brouwer (Saxion University of Applied Sciences, Holandia)

Prof. Assoc. Tomas Butvilas, PhD. (General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, Litwa)

Dr Małgorzata Cackowska, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)

Dr Małgorzata Centner-Guz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

Dr Wojciech Czerski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Dr hab. Maksymilian Chutorański  (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Prof. dr hab. Ewa Filipiak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)

Dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UKEN (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Dr hab. Jarosław Gara, prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Polska)

Dr hab. Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)

Dr Dariusz Grzonka (Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Polska)

Dr hab. Iwona Jazukiewicz, prof. US (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Dr Jarosław Jendza (Uniwersytet Gdański, Polska)

Dr hab. Adam Jurczak, prof. AWF (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Polska)

Dr hab. Alina Kalina-Iżykowska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)

Dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

Prof. PaedDr. Slávka Kopčáková, PhD. (University of Presov, Słowacja)

Dr hab. Adela Kożyczkowska, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)

Dr hab. Kinga Kuszak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Dr Jerzy Lackowski (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Prof. dr hab. Maria Ledzińska (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Dr hab. Joanna Łukasik, prof. UR (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska)

Dr hab. Elżbieta Magiera prof. US (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Dr hab. Rafał Majzner, prof. ATH (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polska)

Dr hab. Renata Michalak. Prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Dr hab. Dorota Michułka, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Thu Ngo PhD. (The University of New South Wales; Australia)

Prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska)

Dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek, prof. ANS (Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu, Polska)

Prof. dr hab. Bożena Ogrodzka-Mazur (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

PaedDr. Róbert Osaďan, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave Comenius University Bratislava, Słowacja

Dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)

Dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS (Uniwersytet Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

Dr hab. Grażyna Penkowska, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)

Prof. dr hab. Jarosław Płuciennik (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Prof. dr hab. Elżbieta Rostkowska (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Polska)

Prof. adjunct Monica Salassa, PhD.  (Universitá degli Studi Roma Tre, Włochy)

Dr Iwona Sikorska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

prof. dr hab. Alina Szczurek-Boruta (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Prof. dr hab. Jolanta Szempruch (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)

PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (Charles University,  Czechy)

Dr hab. prof. UŚ Urszula Jolanta Szuścik (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Prof. dr hab. Jerzy Szyłak (Uniwersytet Gdański, Polska)

Prof. Associato Paola Trabalzini (Universitá LUMSA di Roma, Włochy)

Dr hab. Alicja Anna Ungeheuer-Gołąb, prof. UR ( Uniwersytet Rzeszowski, Polska)

Dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UKEN (Uniwersytet Komisji Narodowej w Krakowie, Polska)

Cintia Carreira Zafra (Universitat Abat Oliba CEU in Barcelona, Hiszpania)

Prof. dr hab. Marzenna Zaorska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)

Prof. Ass.  PaedDr. Jozef Zentko, PhD.  (Catolic University in Rużomberok, Słowacja)

Dr hab. Jolanta Zwiernik, prof. DSW (Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu, Polska)

dr hab. Anna Katarzyna Żeromska, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska)