Lista Recenzentów - 2022

Dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. UJ, Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Jolanta Andrzejewska, prof. UMCS, Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM, Polska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Beata Bednarczuk, prof. UMCS, Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Małgorzata Cackowska, prof. UG, Polska, Uniwersytet Gdański
Dr Małgorzata Centner-Guz, Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. Associato Maria Cinque, Włochy, LUMSA Universitá
Prof. dr hab. Maria Deptuła, Polska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr Mariana Fuentes, Hiszpania, Universitat Internacional de Catalunya
Dr Magdalena Grochowalska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. UR, Polska, Uniwersytet Rzeszowski
Dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. UKW, Polska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr hab. Iwona Jazukiewicz, prof. US, Polska, Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Jan Amos Jelinek, prof. APS, Polska, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej Warszawie
Dr Jarosław Jendza, Polska, Uniwersytet Gdański
Dr hab. Paweł Kaźmierczak, prof. AIK, Polska, Akademia ignatianum w Krakowie
Dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. UMK, Polska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Joanna Król, prof. US, Polska, Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Stefan T. Kwiatkowski, prof. ChAT, Polska, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Dr hab. Kinga Kuszak, prof. UAM, Polska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ, Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Roman Leppert, Polska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr hab. Rafał Majzner, prof. ATH, Polska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Dr. hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka, prof. KUL, Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Dr hab. Renata Michalak, prof. UAM, Polska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna, Polska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 
Prof. dr hab. Bożena Ogrodzka-Mazur, Polska, Uniwersytet Ślaski w Katowicach
Prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht, Polska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Wiesław Partyka, prof. KUL, Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Dr hab. Teresa Parczewska, prof. UMCS, Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM, Polska, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Claudia Russo, Włochy, LUMSA Universitá
Dr hab. Katarzyna Bożena Sadowska, prof. UAM, Polska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Jolanta Sajdera, Polska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dr hab. Ewa Skrzetuska, prof. SGGW, Polska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. Joanna Sosnowska, UŁ, Polska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
Dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie
Dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. Jolanta Szempruch, Polska, Uniwersytet Rzeszowski
Dr hab. Urszula Jolanta Szuścik, prof. UŚ, Polska, Uniwersytet Śląskiego w Katowicach
Dr hab. Anna Ungeheuer-Gołąb, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Dr hab. Anna Walulik, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie
Dr hab. Ewa Wysocka, prof. US, Polska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Krystyna Zabawa, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie
Prof. dr hab. Ernest Zawada, Polska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Prof. dr hab. Marzenna Zaorska, Polska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr Agnieszka Żur, Polska, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie