Ogłoszenia

 • Tematyka numerów na rok 2022

  2021-10-12

  Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami i do przesyłania tekstów.

  EETP Vol. 17, 2022/1 No.63

  Ekologia integralna w przedszkolu i szkole
  Termin nadsyłania tekstów: 30.11.2021

  Integral Ecology in Preschool and School
  Paper submission deadline: 30.11.2020

  EETP Vol. 17, 2022/2 No.64

  Kreatywność i przedsiębiorczość – wyzwaniem XXI wieku
  Termin nadsyłania tekstów:  31.01.2022

  Creativity and Entrepreneurship - a Challenge of the 21st Century
  Paper submission deadline:  31.01.2022

  EETP Vol. 17, 2022/3 No.65

  Filozofia dla dzieci
  Termin nadsyłania tekstów: 30.04.2022 

  Philosophy for Children
  Paper submission deadline:  30.04.2022 

  EETP Vol. 17, 2022/4 No.66

  Wychowanie do wartości
  Termin nadsyłania tekstów: 31.08.2022

  Education to Values
  Paper submission deadline:  31.08.2022

  Przeczytaj więcej na temat Tematyka numerów na rok 2022