Ogłoszenia

Rozpoczęto nabór artykułów tematycznych do kolejnego numeru:Tom 19 Nr 1(72) (2024)

Tematyka: Od Korczaka do Kulmowej. Dziecko i „język wczesnej edukacji"

Koniec naboru 30. 09. 2023

Redaktorką tematyczną tego tomu jest dr hab. Urszula Chęcińska, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
oraz dr Dorota Zdybel, Akademia Ignatianum w Krakowie