Ogłoszenia

 • Tematy numerów w roku 2020

  2019-11-12

  Vol. 15, 2020/1, No.55

  Dziecko i dorosły w cyfrowym świecie

   (termin nadsyłania tekstów: 31.01. 2020)

  Ze względu na prośbę Autorów termin został przesunięty z 15 stycznia na 31.

  Child and Adult in the Digital World 

   (papers submission deadline: 31.01. 2020)

  Vol. 15, 2020/2, No.56

  Opowieści w życiu dziecka

   (termin nadsyłania tekstów: 15.03. 2020)

  Stories in Children's Life

   (papers submission deadline: 15.03. 2020)

  Vol. 15, 2020/3, No.57

  From Exclusion to Inclusion

   (papers submission deadline: 15.05. 2020)

  Od wykluczenia do inkluzji

   (termin nadsyłania tekstów: 15.05. 2020)

  Vol. 15, 2020/4, No.58

  Edukacja żywieniowa

   (termin nadsyłania tekstów: 15.07. 2020)

  Nutrition education

  (papers submission deadline: 15.07. 2020)

  Przeczytaj więcej na temat Tematy numerów w roku 2020
 • Informacje dla Autorów

  2018-05-22

  Autorów, którzy chcą opublikować swój artykuł w kwartalniku EETP prosimy o zarejestrowanie się na stronie i przesłanie pliku do recenzji (bez swoich danych) oraz pliku pomocniczego (z danymi Autora). Przy rejestracji należy wpisac swój numer ORCID pobrany z https://orcid.org - należy link zacząć od http://

  Tylko artykuły przesłane na stronę EETP będą podlegały procesowi recenzji.

  W trakcie procedury przesyłania tekstu proszę wybrać jedną z opcji dotyczących działu. Obecnie mamy dział: artykuły naukowe; nauczanie dzieci języków obcych - artykuły naukowe; nauczanie dzieci języków obcych - praktyka; recenzje; sprawozdania z konferencji.

  Przeczytaj więcej na temat Informacje dla Autorów