Archiwum

 • Ikonoteksty wobec współczesnych kryzysów społecznych
  Tom 18 Nr 4 (71) (2023)

  Pojęcie kryzysu oznacza trudną, często długotrwałą, trudną, dramatyczną sytuację, która niesie za sobą odczuwanie nasilającego się niepokoju przeobrażającego się w lęk, zagrożenie. Utrzymywane głównie w przestrzeni medialnej pojawianie się śmiertelnych konsekwencji kryzysów wojennych, ekologicznych w różnych miejscach świata dalszego i bliższego to codzienność współczesnych dzieci. Najchętniej uchronilibyśmy je przed wszelkim pojawiającym się złem w alternatywnej fikcji, schowali, przeczekali. Tak się jednak nie da, jeśli chcemy traktować dzieci poważnie. W sferze współczesnej kultury dla dzieci od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku funkcjonują książki obrazkowe i inne ikonoteksty, będące niezwykle idiosynkratycznym gatunkiem sztuki, który za cel stawia sobie uwrażliwienie już najmłodszych odbiorców na kwestie szeroko rozumianych współczesnych kryzysów i nowych wyzwań, z którymi mierzy się nasz świat. Ich dobrodziejstwo pozwala na rozumienie otaczającego świata, zanurzenie w nim, niekiedy także zaangażowanie w możliwą zmianę jego warunków.

 • Dialog w warunkach wielokulturowości
  Tom 18 Nr 3(70) (2023)

  Tematykę bieżącego numeru EETP wyznaczają aktualne i palące problemy w polskiej edukacji elementarnej, które zostały wyeksponowane w związku z tragiczną sytuacją naszych sąsiadów – wojną w Ukrainie. Problematyka przestrzennego i kulturowego współistnienia różniących się w wielu sferach jednostek i grup społecznych wymaga dalszego poszukiwania rozwiązań mimo licznych działań podejmowanych przez badaczy w ramach swoich dyscyplin: pedagogów, psychologów, językoznawców, glottodydaktyków, kulturoznawców, a także nauczycieli praktyków na co dzień wspierających dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów najmłodszych oraz ich rodziny. Z tego powodu wątkiem przewodnim przedstawianego tomu jest edukacyjna wartość dialogu, jego relacyjny charakter i ranga, jaką dialog w sferze publicznej nadaje debacie społecznej. Poddanie pod dyskusję tej trudnej tematyki, wywołującej napięcia społeczne, daje nadzieję na pokazanie różnych perspektyw oglądu badanych zjawisk, otwierając tym samym przestrzeń dla pedagogiki dialogu.

 • Edukacja medialna małego dziecka
  Tom 18 Nr 2(69) (2023)

  Okres pandemii pokazał, że media mogą odegrać w życiu dzieci bardzo różnorodne role, a funkcjonowanie w świecie nowych technologii przynosi z sobą zarówno wiele pozytywnych, jak i negatywnych  konsekwencji. Aby uniknąć tych drugich niezbędna jest odpowiednia, dostosowana do potrzeb małego dziecka, edukacja medialna. Pozwala ona powoli i odpowiedzialnie wprowadzać młodego odbiorcę w świat nowych mediów. Właśnie dlatego odpowiedzialne i mądre wprowadzanie dziecka do świata  mediów, kształtowanie prawidłowych nawyków w zakresie  higieny cyfrowej  staje się dzisiaj jednym z ważnych elementów całego procesu edukacyjnego..

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w procesie przemian
  Tom 18 Nr 1(68) (2023)

  Tematem przewodnim tego numeru EETP są przemiany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – szczególnie znaczące w ostatnim dwudziestoleciu.

  Artykuły publikowane w tym numerze pokazują specyfikę i kierunki przeobrażeń, jakie dokonały się we wczesnej edukacji na przestrzeni nie tylko ostatnich lat, ale także w pracy z dzieckiem i jego rodziną na przestrzeni ostatniego stulecia. Dowodzą one, że nowatorskie rozwiązania pedagogiczne stale towarzyszyły i towarzyszą innowatorom pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W historii tych subdyscyplin pedagogiki jest mnóstwo przykładów osobowych, powszechnie znanych autorytetów, ale także odważnych i kreatywnych nauczycieli codziennie działających na rzecz dobra dzieci, tworzących autorskie rozwiązania dydaktyczne, demokratyzujących edukację, organizujących prorozwojowe środowisko do zabawy i uczenia się, dających poczucie wolności wyboru i szanujących podmiotowość dziecięcą.

 • Wychowanie do wartości
  Tom 17 Nr 4(67) (2022)
 • Filozofia dla dzieci
  Tom 17 Nr 3(66) (2022)
1-10 of 67