Lista recenzentów - 2015

Dr hab. Jolanta Andrzejewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. prof. WSA w Bielsku-Białej, Jadwiga Hanisz, WSA w Bielsku-Białej
PaedDr. Monika Krajcovicova, PhD, Griffith University, Brisbane, Australia
Dr hab.  prof. UZ, Marzenna Magda-Adamowicz, Uniwersytet Zielonogórski
Dr hab. prof. AJD, Arkadiusz Marzec, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Prof. dr hab. Bożena Muchacka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Dr hab. Urszula Ordon, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Dr hab. prof. UŚ, Urszula Szuścik, Uniwersytet Śląski
Dr hab.  prof. UP, Ireneusz Świtała, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Dr Andrzej Paweł Bieś, Akademia Ignatianum w Krakowie
Dr Laszlo Varga, University of West Hungry, Sopron, Węgry