Indeksowanie i punktacja czasopisma

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce jest indeksowana w międzynarodowych i krajowych bazach:

DOAJ
ERIH PLUS
Index Copernicus 
PBN
pol-index
CEEOL
CEJSH
BazHum

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych