Indeksowanie i punktacja czasopisma

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce jest indeksowana w międzynarodowych i krajowych bazach:

DOAJ
Index Copernicus - ocena za rok 2019 wynosi 99,48
PBN
pol-index
CEEOL
CEJSH
BazHum

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce ma przyznane 40 punktów.

Impact Factor

Czasopismo Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce uzyskało Impact Factor 1,35