Indeksowanie i punktacja czasopisma

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce jest indeksowana w międzynarodowych i krajowych bazach:

DOAJ

Index Copernicus - ocena za rok 2019 wynosi 99,48

PBN

pol-index

CEEOL

CEJSH

BazHum

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce ma przyznane 20 punktów