Indeksowanie i punktacja czasopisma

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce jest indeksowana w międzynarodowych i krajowych bazach:

DOAJ
ERIH PLUS
Index Copernicus - ocena za rok 2020 wynosi 100
PBN
pol-index
CEEOL
CEJSH
BazHum

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce ma przyznane 70 punktów.