Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna
dr hab.  Barbara Surma, prof. AIK
Akademia Ignatianum w Krakowie
e-mail:barbara.surma@ignatianum.edu.pl

Zastępca redaktor naczelnej

dr Katarzyna Szewczuk
Akademia Ignatianum w Krakowie
e-mail:katarzyna.szewczuk@ignatianum.edu.pl

Sekretarz redakcji

dr Renata Spyrka-Chlipała
Akademia Ignatianum w Krakowie
e-mail: renata.spyrka@ignatianum.edu.pl

Redaktorzy tematyczni

Prof. Laura Amado, PhD. - redaktor tematyczny
Universidad Abat Oliba CEU, Barcelona, Hiszpania 

Prof. Assoc. Tomas Butvilas, PhD. - redaktor tematyczny
General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, Litwa) 
e-mail:tomas.butvilas@lka.lt 

dr Magdalena Ciechowska - redaktor tematyczny - metodologia badań
e-mail:magdalena.ciechowska@ignatianum.edu.pl

Prof. Associato Maria Cinque - redaktor tematyczny
Università LUMSA di Roma, Włochy 

Assoc. Prof.  Jan Guncaga, PhD. - redaktor tematyczny - edukacja matematyczna i przyrodnicza
Faculty of Education, Comenius University in Bratislava, Słowacja

Associate Prof. Zoya Lukashenia, PhD. - redaktor tematyczny
Baranavichy State University, Białoruś 

dr hab. Jolanta Karbowniczek, prof. AIK - redaktor tematyczny - pedagogika wczesnoszkolna
e-mail:jolanta.karbowniczek@ignatianum.edu.pl

dr hab. Anna Królikowska, prof. AIK - redaktor tematyczny - pedeutologia
e-mail:  anna.krolikowska, prof. AIK

Prof. PhD. Eugenia Maria Pasca - redaktor tematyczny
”George Enescu” National University of Arts iasi Romania, Rumunia 

dr Irena Pulak - redkator tematyczny - edukacja medialna, TIK
Akademia Ignatianum w Krakowie
e-mail: irena.pulak@ignatianum.edu.pl

dr Martyna Szczotka - redaktor tematyczny - edukacja dziecka, metodyka, pedagogika przedszkolna
e-mail: martyna.szczotka@ignatianum.edu.pl

dr hab. Beata Topij-Stempińska, prof. AIK - redaktor tematyczny - historia wychowania
e-mail: beata.topij@ignatianum.edu.pl

dr Dorota Zdybel - redaktor tematyczny - edukacja polonistyczna, edukacja wczesnoszkolna
e-mail: dorota.zdybel@ignatianum.edu.pl

Redaktorzy działu:
dr Weronika Pudełko - redaktor działu - recenzje, sprawozdania z konferencji
Akademia Ignatianum w Krakowie
e-mail: weronika.pudelko@ignatianum.edu.pl

dr Maria Szymańska - redaktor działu - Varia
Akademia Ignatianum w Krakowie
e-mail: maria.szymanska@ignatianum.edu.pl

Redaktorzy tematyczni gościnni

prof. dr hab. Józefa Bałachowicz
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

dr hab Małgorzata Cackowska, prof. UG
Uniwersytet Gdański

dr hab. Urszula Chęcińska, prof USz
Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Anna Ungeheuer-Gołąb, prof. UR
Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Zuzanna Zbróg, prof. UJK
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Redaktor statystyczny

mgr Jolanta Staniek 
e-mail: jolanta.staniek@ignatianum.edu.pl

Redaktorzy językowi: Magdalena Pawłowicz;  Bożena Małecka; Laura Bigaj

Proofreading: Aeddan Shaw, Ludmiła Hilton, Eric Hilton

Komitet Naukowy

Prof. Associato Gabriella Agrusti (Università LUMSA di Roma, Włochy)
Prof. PhDr. Ludmila Belasova, PhD (Prešovska univerzita, Słowacja)
Prof. Asist. Varinthorn Boonying, PhD (Naresuan University, Tajlandia)
Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Prof. PhDr. Maria Kožuchova, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Słowacja)
dr hab. Kinga Kuszak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr hab. Joanna Łukasik (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Dr hab. Renata Michalak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Sarah Scoble, President, European Consortium for Arts Therapies Education (University of Worcester, Wielka Brytania)
Doc. PhDr. Eva Ŝmelová, PhD (Univerzita Palackého v Olomouci, Czechy)
Prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Prof. Associato Paola Trabalzini (Università LUMSA di Roma, Włochy)
dr Laszlo Varga (University of West Hungary, Sopron, Węgry)
PaedDr. Maria Vargova, PhD (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)
prof. Henri Vieille-Grosjean (Université de Strasbourg, Francja)
Dr hab. Krystyna Zabawa, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie) Polska