Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna
dr hab.  Barbara Surma, prof. AIK

Zastępca redaktora naczelnego
dr Katarzyna Szewczuk

Sekretarz
mgr Magdalena Jankosz

Członek zespołu redakcyjnego

dr Magdalena Ciechowska
dr hab. Jolanta Karbowniczek, prof. AIK
dr hab. Anna Królikowska
mgr Weronika Pudełko
dr Irena Pulak
mgr Jolanta Staniek (redaktor statystyczny)
dr Maria Szymańska
dr Martyna Szczotka
dr Beata Topij-Stempińska
dr Dorota Zdybel

Redaktorzy językowi: Magdalena Pawłowicz;  Bożena Małecka; Laura Bigaj

Proofreading: Aeddan Shaw

Komitet Naukowy

Prof. Associato Gabriella Agrusti (Università LUMSA di Roma, Włochy)
Prof. PhDr. Ludmila Belasova, PhD (Prešovska univerzita, Słowacja)
Prof. Asist. Varinthorn Boonying, PhD (Naresuan University, Tajlandia)
Prof. Associato Maria Cinque (Università LUMSA di Roma, Włochy)
Prof. dr hab. Wiesław Jamrożek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Prof. PhDr. Maria Kožuchova, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Słowacja)
dr hab. Kinga Kuszak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr hab. Joanna Łukasik (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Dr hab. Renata Michalak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Sarah Scoble, President, European Consortium for Arts Therapies Education (University of Worcester, Wielka Brytania)
Doc. PhDr. Eva Ŝmelová, PhD (Univerzita Palackého v Olomouci, Czechy)
Prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Prof. Associato Paola Trabalzini (Università LUMSA di Roma, Włochy)
dr Laszlo Varga (University of West Hungary, Sopron, Węgry)
PaedDr. Maria Vargova, PhD (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)
prof. Henri Vieille-Grosjean (Université de Strasbourg, Francja)
Dr hab. Krystyna Zabawa, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie) Polska