Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna

dr hab.  Barbara Surma, prof. UIK
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Polska
e-mail 

Zastępca redaktor naczelnej

dr Dorota Zdybel
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Polska
edu.redakcja@ignatianum.edu.pl

Sekretarz redakcji

dr Renata Spyrka-Chlipała
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Polska
e-mail 

Członkowie Zespołu

Prof. Assoc. Tomas Butvilas, PhD. General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, Litwa
e-mail
Prof. Associato Maria Cinque, Università LUMSA di Roma, Włochy
e-mail
Assoc. Prof.  Jan Guncaga, PhD. Faculty of Education, Comenius University in Bratislava, Słowacja
e-mail
Associate Prof. Zoya Lukashenia, PhD. Baranavichy State University, Białoruś
e-mail
Prof. Natalia Machynska, PhD, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine
e-mail
dr hab. Anna Królikowska, prof. UIK, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Polska 
e-mail
Prof. PhD. Eugenia Maria Pasca, ”George Enescu” National University of Arts iasi Romania, Rumunia 
e-mail
dr Isaak Papadopoulos, UNICaf Cyprus University, Cypr
e-mail
dr Olena Protsenko, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Polska
e-mail

dr Martyna Szczotka, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Polska
e-mail
dr Maria Szymańska, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Polska
e-mail
dr Katarzyna Szewczuk, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Polska
e-mail

Redaktorzy tematyczni gościnni

Dr hab. Anna Błasiak, prof. UIK, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Polska
Prof. dr hab. Józefa Bałachowicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Polska
Dr hab. Małgorzata Cackowska, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Polska
Dr hab. Urszula Chęcińska, prof. USz, Uniwersytet Szczeciński, Polska
Thu Ngo, Ph.D Senior Lecturer, Language and Literacy Education, The University of New South Wales, Sydney, Australia
Dr Irmina Rostek, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Polska
Dr hab. Anna Ungeheuer-Gołąb, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski, Polska 
Dr hab. Zuzanna Zbróg, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
Prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Redaktor statystyczny

mgr Jolanta Staniek, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Polska
e-mail

Redaktorzy językowi: Magdalena Pawłowicz;  Bożena Małecka; Laura Bigaj, Dariusz Piskulak

Proofreading: Aeddan Shaw, Ludmiła Hilton, Eric Hilton