Wydawca i instytucje wspierające

Wydawca:

Akademia Ignatianum w Krakowie
Wydział Pedagogiczny
Instytut Nauk o Wychowaniu

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków 

***

Instytucje wspierające wydawanie czasopisma w latach 2019-2020 

Czasopismo jest finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism” – umowa Nr 11/WCN/2019/1