Wydawca i instytucje wspierające

Wydawca:

Akademia Ignatianum w Krakowie
Wydział Pedagogiczny
Instytut Nauk o Wychowaniu

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków 

***

Instytucje wspierające wydawanie czasopisma 

Kwartalnik EETP jest finansowany ze środków MEiN w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki: „Rozwój czasopism naukowych” na lata 2022-2024 , nr umowy Nr RCN/SN/0336/2021/1

Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl

Kwartalnik EETP był finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie Czasopism Naukowych 2019-2020” - Umowa nr 11/WCN/2019/1