Finasowanie i Instytucje Wspierające

Źródła finansowania czasopisma  

Dostęp do publikowanych artykułów w czasopiśmie jest bezpłatny. Źródła finansowania czasopisma stanowią dotacje uczelni/wydawcy i programy ministerialne wskazane na stronie czasopisma. 

Czasopismo nie prowadzi działalności reklamowej/sprzedaży miejsc reklamowych w publikacjach.  

Opłaty za publikację 

Czasopismo nie pobiera opłat za proces wydawniczy/publikacyjny (Article Processing Charges, APCs) oraz za zatwierdzenie tekstu (submission charge) – proces recenzyjny. Redakcja i publikacja artykułów są bezpłatne.  Autorzy nie są zobowiązani do uiszczenia opłaty za przesłanie artykułu.  

Instytucje wspierające wydawanie czasopisma 

Kwartalnik EETP jest finansowany ze środków MEiN w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki: „Rozwój czasopism naukowych” na lata 2022-2024 , nr umowy Nr RCN/SN/0336/2021/1

Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl

Kwartalnik EETP był finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie Czasopism Naukowych 2019-2020” - Umowa nr 11/WCN/2019/1