Lista recenzentów - 2014

Prof. dr hab. Irena Adamek, Akademia Tech.-Hum. w Bielsku-Białej
Dr hab. Jolanta Andrzejewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Józefa Bałachowicz, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Dr hab. Iwona Czaja-Chudyba, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.; Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Słowacja     
Prof. dr hab. Bożena Muchacka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Dr hab. Urszula  Ordon, prof. AJD, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Dr hab. Jolanta Szempruch, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr hab. Danuta Wajsprych, prof. OSW, Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie