Lista recenzentów - 2016

doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. – Katolicki Uniwersytet Ružomberku, Słowacja
Dr hab. Józefa Bałachowicz, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Dr hab. Anna Gaweł – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak – Uniwersytet Gdański
Dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska – Akademia Ignatianum w Krakowie
Prof. dr. hab. Lidia Khomych – Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Ukraina
Dr hab. Kinga Kuszak, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab Lidia Marszałek, prof. Pedagogium – Pedagogium WSNS w Warszawie
Dr hab. Marek Pokutycki, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego  im. B. Czecha w Krakowie
Prof. Juan Carlos Torre Puente – Universidad Pontificia Comillas, Hiszpania
Dr Jolanta Sajdera – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Ks dr hab. Marian Stepulak, prof. WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Urszula Szuścik, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. Maria Shved - Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, Ukraina
dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
Dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK - Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu