Cel i zakres tematyczny czasopisma

Zakres tematyczny kwartalnika "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" obejmuje szeroko rozumianą problematykę związaną z wczesną opieką i edukacją małego dziecka, edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną, kształceniem przyszłych nauczycieli, wychowaniem dziecka w rodzinie, a także historią wychowania dziecka w ujęciu interdyscyplinarnym. Celem kwartalnika jest upowszechnianie wyników badań naukowych prowadzonych w Polsce i w Europie.

Czasopismo ukazuje się cztery razy w roku wg harmonogramu numery publikowane są na stronie:

Pierwszy numer:  marzec
Drugi numer: czerwiec
Trzeci numer: wrzesień
Czwarty numer: grudzień

Kwartalnik EETP znajduje się na  ministerialnej liście czasopism punktowanych. 

W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe w dwóch działach:
1. Artykuły tematyczne - Thematic Articles -  teksty przeglądowe (teoretyczne) lub empiryczne powiązane bezpośrednio z tematyką danego numeru
2. Varia - teksty poruszające inne, ważne zagadnienia związane z teorią i praktyką edukacji dzieci

EETP publikuje artykuły naukowe między innymi z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

Dziedzina i dyscyplina naukowa wiodąca
Dziedzina nauk społecznych/Pedagogika

Dziedziny i dyscypliny naukowe (pozostałe)

  • Dziedzina nauk humanistycznych\Historia 
  • Dziedzina nauk humanistycznych/Literaturoznawstwo
  • Dziedzina nauk o rodzinie/Nauki o rodzinie
  • Dziedzina nauk społecznych/Psychologia