Kontakt
Redakcja kwartalnika "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce"
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
e-mail: edu.redakcja@ignatianum.edu.pl

Wydawca:
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków

Główna osoba do kontaktu

Sekretarz Redakcji: dr Renata Spyrka
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie 

Wsparcie techniczne

Rafał Leśniak