Lista recenzentów - 2017

Dr. hab. Olena Bocharova, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Małgorzata Karwowska-Struczyk, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
Prof. Marcin Kaźmierczak, PhD, Universidad Abat Oliba CEU, Barcelona, Hiszpania
Ph.D. Èva Màrkus, Eötvös Loránd University, Węgry
Dr hab. Dorota Michułka, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Dorota Misiejuk, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Prof. Associate Olena Vasylenko, PhD, Department NAIA, Ukraina
Prof. Associate Olena Voliarska PhD, Institute of Pedagogical and Adult Education of National Academy of Educational Science of Ukraine, Ukraina
Dr hab. Krystyna Zabawa, prof. AIK, Akademia Ignatianum w Krakowie