Zapewnienie podwójnej ślepej recenzji

W celu zapewnienia w pełni ślepej recenzji tekstu naukowego przedłożonego w tym czasopiśmie, należy dołożyć wszelkich starań, aby uniemożliwić wzajemne poznanie tożsamości autorów i recenzentów. Obejmuje to sprawdzenie przez autorów, redaktorów i recenzentów (którzy przesyłają dokumenty w ramach recenzji),  czy podjęto następujące kroki w odniesieniu do tekstu i właściwości pliku:

  1. Autorzy dokumentu usunęli swoje nazwiska w tekście, w odnośnikach i przypisach, zamiast nazwiska autora i tytułu artykułu itp. użyto "Autor" i rok oraz w nazwie pliku.
  2. W przypadku dokumentów Microsoft Office identyfikację autora należy również usunąć z właściwości pliku.

W przypadku programów Word w wersji Macintosh:

W menu Narzędzia należy wybrać: Chroń dokument > Usuń informacje osobiste z pliku przy zapisie > Zapisz.

Dla wersji programu Word dla systemu Windows:

W menu Plik wybierz: Informacje/ Wyszukaj problemy/ Przeprowadź inspekcję dokumentu/Odznacz wszystkie pozycje poza właściwości dokumentu i dane osobowe/kliknij Inspekcja/ kliknij Usuń wszystko\ i zapisz dokument.