Edukacja Elementarna w Teori i Praktyce

Ogłoszenia

Tematyka numerów na rok 2021

2020-05-28

Szanowni Autorzy

Redakcja czasopisma "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" (e-ISSN 2353-7787) zaprasza do zapoznania się z proponowaną tematyką EETP na rok 2021. Od roku 2020 na łamach kwartalnika publikujemy: Artykuły tematyczne oraz Varia. Obecnie przyjmujemy teksty do ostatniego numeru, który wydamy w grudniu 2020 roku na temat Edukacji żywieniowej. W roku 2020 wszystkie teksty publikujemy w dwóch wersjach językowych (polskim i angielskim). 

Autorów polskich i zagranicznych zapraszamy do współpracy.

red. nacz. dr hab. Barbara Surma AIK

Przeczytaj więcej na temat Tematyka numerów na rok 2021

Aktualny numer

Tom 15 Nr 1(55) (2020): Dziecko i dorosły w cyfrowym świecie

Dziecko i dorosły w cyfrowym świecie to temat obszerny i wieloaspektowy. Artykuły, które publikujemy w tym numerze, zostały przygotowywane jeszcze zanim nastąpił wielki – wymuszony zewnętrznymi okolicznościami – eksperyment przeniesienia się z procesem kształcenia z budynków szkolnych do sieci. Możecie jednak Państwo odnaleźć w nich tę wspominaną wyżej różnorodność i wielowymiarowość. Zawierają one m.in. opisy różnorodnych narzędzi cyfrowych oraz propozycje ich wykorzystania w warsztacie pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz w ramach edukacji domowej. Sporo miejsca poświęcono tematowi wchodzenia dziecka w świat przekazów medialnych i związanym z tym problemom oraz postawom rodzicielskim.

Opublikowane: 2020-05-12
Wyświetl wszystkie numery

Kwartalnik "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" podejmuje istotne zagadnienia dotyczące procesu edukacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Czasopismo znajduje się w bazach: BazHum, CEEOL, CEJHS, Index Copernicus, Pol-index, Biblioteka Narodowa oraz na ministerialnej liście B czasopism punktowanych (9 punktów do roku 2018).

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce została zakwalifikowana do finansowania w ramach programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych" Od roku 2019 czasopismo ma przyznane 20 punktów.

lista czasopism

Tematy kolejnych numerów znajdują się w zakładce aktualności https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/eetp/announcement