Lista recenzentów - 2013

Ks. Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Gretkowski, Katolicki Uniwersytet w Lublinie
Prof. nadzw. dr Elizawieta Griniewa, Ulianowski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny
Prof. nadzw. dr. hab. Jerzy Kochanowicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Prof. nadzw.dr hab. Wiesław Kowalski, Wyższa Szkoła Innowacji w Lublinie
Prof. nadzw. dr hab. Urszula Ordon, Akademia im Jana Długosza w Częstochowie
Prof. nadzw. dr hab. Grażyna Rygał, Akademia im Jana Długosza w Częstochowie
Prof. nadzw. dr hab. Józef Sowa, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu
Prof. nadzw. dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, Uniwersytet w Białymstoku