Historia czasopisma

Kwartalnik „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” jest wydawany od 2006 roku, początkowo przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie i Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Od 1 października 2009 roku patronat merytoryczny i naukowy nad czasopismem objął RODN ,,WOM” w Częstochowie oraz Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna ,,Ignatianum” w Krakowie. W latach 2010/2012 kwartalnik redagowany był przez Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie (obecnie Akademię Ignatianum) oraz RODN „WOM” w Częstochowie.

Od roku 2013 "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" jest wydawana przez Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie.
Inicjatorką i redaktorem naczelnym w latach 2006 - 2015 była dr hab. Jolanta Karbowniczek, prof. AIK. Od roku 2016 redaktorem naczelnym jest dr hab. Barbara Surma, prof. AIK

Kwartalnik znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych ma przyznane 70 punktów.