Lista recenzentów - 2018

Dr hab. Jolanta Andrzejewska
Dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM w Olsztynie
Dr hab. Beata Bednarczuk
Dr hab. Marek Budajczak
Prof. dr hab. Ewa Maria Filipiak
Dr hab. Jadwiga Hanisz prof. Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej
Dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. UKW                                  
Dr hab. Ewa Jarosz
Dr Dawid Kobiałka
Dr hab. Jerzy Kochanowicz, prof. DSW                                                                                                                                  
Prof. dr hab. Svitlana Loboda
Dr hab. Grzegorz Michalski, prof. UŁ
Dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc , prof. UwB                
Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Prof. dr hab. Natalia Seiko
Dr Iwona Sikorska
Dr hab. Małgorzata Suświłło prof. UWM w Olsztynie
Dr hab. Anna Walulik, prof. AIK
Prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk