Kontakt

Quarterly Editors "EETP"
ul. Kopernika 26,
31-501 Kraków
pok. 401
e-mail: edu.redakcja@ignatianum.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Barbara Surma
dr hab., prof. AIK
Akademia Ignatianum w Krakowie

Wsparcie techniczne

Rafał Leśniak