Edukacja seksualna i jej miejsce w procesie edukacyjnym

Erika Novotna, Monika Krajcovicova

Abstrakt


Istotą artykułu jest określenie miejsca i znaczenia wychowania seksualnego we współczesnym społeczeństwie i procesie wczesnej edukacji dziecka. Podjęto w nim dyskurs na temat wychowania do życia w rodzinie, roli rodzicielstwa i małżeństwa oraz zadań, metod i problemów wychowania seksualnego. Analiza badań empirycznych oraz praktyka edukacyjna wskazują, że nie wszystkie rodziny słowackie są dostatecznie przygotowane do pełnienia tej funkcji. Rodzice nie uświadamiają dzieci, nie poruszają trudnych zagadnień, bojąc się wnikać w głąb problematyki oraz wypełniania tego obowiązku rodzicielskiego. Tematyka wychowania seksualnego i edukacji seksualnej wchodzi w strukturę obowiązującego na Słowacji programu nauczania dla szkół podstawowych. Jej celem jest wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę o seksualności w perspektywie biologicznej, psychologicznej i społecznej, dostarczanie informacji na temat planowania rodziny, przygotowanie do dojrzałego rodzicielstwa, uświadomienie celu i sensu seksualności jednostki, identyfikacji i tożsamości płciowej, uwzględnienie różnic indywidualnych, kulturowych i światopoglądowych. Treści kształcenia ukazują seksualność jako pozytywną wartość, dotyczą zdrowego trybu życia, równości płci, poznania typowych problemów i zagrożeń okresu dojrzewania, miłości i jej zagrożeń, ról partnerskich, współpracy z rodzicami, nauczycielami i specjalistami, rozwiązywanie konfliktów i budowania relacji przyjaznych i uczuciowych. Realizacja tych treści wiąże się z uzupełnianiem o nowe, przygotowujące uczniów do życia w rodzinie, rozwijające ich indywidualne umiejętności interpersonalne, kulturowe i społeczne. 


Słowa kluczowe


wychowanie seksualne; edukacja seksualna; wczesna edukacja; rodzina; rodzicielstwo; małżeństwo

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Cuprik, R., Matkovska, Z. (2015). Sexual education is important, as the Focus’ research showed for SME. Retrieved from http://domov.sme.sk/c/7619162/sexualna-vychova-je-dolezita-ukazal-prieskum-focusu-pre-sme.html (access on: 30.10.2015).

Debnar, J. (2015). The results of the referendum on Family 2015. Retrieved from https://dennikn.sk/43529/vysledky-referenda-o-rodine-2015/ (access on: 30.10.2015).

Gehrerova, R. (2015). What do children learn about sex at schools? Questions and answers. Retrieved from https://dennikn.sk/40016/vsetko-co-sa-deti-ucia-v-skolach-o-sexe (access on: 30.10.2015).

Government Resolution no. 390 from 04/06/1996, Slovak Republic (1996). Concept of Education towards Marriage and Parenthood.

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic (2015). National education program for primary education. Retrieved from https://www.minedu.sk/data/att/7502.pdf (access on: 30.10.2015).

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic (1998). Curriculum of marital and parental education. Retrieved from http://www2.statpedu.sk/buxus/docs/Pedagogicke_dokumenty/zakladne_skoly/osnovy/UO_Vychova_k_manzelstvu_a_rodicovstvu.pdf (access on: 30.10.2015).

Porter, M. (1996). Sex Education in the UK. Choices, 25, 1996, 2, pp. 4-6.

Rovnanova, L. (2010). Education for marriage and parenthood in the context of school reform. Banska Bystrica: Matej Bel University. Retrieved from: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fsexualnavychova.files.wordpress.com%2F2009%2F04%2Fsexuality_2010_novaverzia.ppt (access on: 30.10.2015).

Rovnanova, L., Luksik, I., Luksikova, L. (2007). Methodological guide to sex education at secondary school within the curriculum of education for marriage and parenthood. Family Planning Association of 2007. Retrieved from https://rodicovstvo.wordpress.com/metodiky/metodiky/ (access on: 30.10.2015).

Statistical Office of the Slovak Republic (2015). Interim results of the referendum in Slovakia, 2015. Retrieved from http://volbysr.sk/sk/tab01.html (access on: 30.10.2015).
DOI: https://doi.org/10.14632/eetp_39.2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787