Seksualność dziecka w wieku wczesnoszkolnym

Renata Piskorz

Abstrakt


Jednym z najistotniejszych wyznaczników ludzkiej osobowości jest płeć. Rozstrzygnięcie, czy urodzi się chłopiec, czy dziewczynka, następuje w chwili zapłodnienia i w tym momencie człowiek staje się istotą seksualną. Seksualność stanowi jedną z wielu sfer funkcjonowania człowieka, niemożliwą do wyizolowania, zależną od pozostałych i z nimi związaną. Seksualność istnieje bez względu na etap życia, kolejno przechodząc przez następujące po sobie fazy życia, od chwili narodzin aż do momentu śmierci. Rozwój fizyczny dziecka w wieku wczesnoszkolnym, aż do okresu dojrzewania, jest identyczny u dziewcząt i chłopców i tylko bardzo wnikliwe obserwacje mogą dostarczać przesłanek do rozpoznawania płci. Rozwój seksualny dziecka w tej fazie życia charakteryzuje się utajeniem i wyciszeniem impulsów seksualnych. Niemniej warunki, w jakich dokonuje się rozwój psychiczny dziecka, a co za tym idzie – jego zmiany ilościowe i jakościowe, w pewien sposób określają przyszłe dorosłe życie seksualne dziecka. Pogłębia się proces identyfikacji płciowej, chociaż w dużej mierze przebiega on nieświadomie. Dziecko przyswaja sobie cechy tej samej płci, rodzica, członków rodziny i nauczyciela, który staje się również ważnym wzorcem identyfikacyjnym. Rozszerzają się kontakty społeczne, zwłaszcza z przedstawicielami tej samej płci, co umacnia poczucie przynależności do świata danej płci. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym utożsamiają się z tymi formami zabaw, które są charakterystyczne dla ich własnej płci. Zainteresowanie seksualne dzieci w okresie wczesnoszkolnym przejawia się w zabawach i zachowaniach, takich jak masturbacja, ekshibicjonizm, zachowania interakcyjne, twórcze. Jest to okres przejściowy w życiu każdego dziecka, a wsparcie rodziców, wychowawców, zdrowy rozsądek i zrozumienie zmian psychoseksualnych dziecka w tym okresie pozwolą im bezkolizyjnie przejść w kolejny etap dorosłego już życia. Ogromny wpływ na kształt i przyszłość sfery seksualnej dziecka ma rodzina, może wspomagać i podtrzymywać te procesy bądź tłumić je i hamować, co z kolei odbije się na jakości dalszego rozwoju. Można powiedzieć, że dziecko w okresie latencji koncentruje siły przed startem w trudny okres dojrzewania – dorastania.


Słowa kluczowe


wiek wczesnoszkolny; seksualność; dziecko; rodzina; szkoła

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beisert M., Seks twojego dziecka, Zakład Wydawniczy K. Domke, Poznań 1991.

Jaczewski A., Woynarowska B., Dojrzewanie, WSiP, Warszawa 1982.

Jaczewski A., Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2005.

Kozakiewicz M., Moralne aspekty wychowania seksualnego, [w:] Seksuologia społeczna. Zagadnienia psychospołeczne, red. K. Imieliński, PWN, Warszawa 1977.

Lew-Starowicz Z., Długołęcka A., Edukacja seksualna, Świat Książki – Bertelsmann Media, Warszawa 2006.

Podstawy seksuologii, red. Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec, PZWL, Warszawa 2015.

Turner J. S., Helms D. B., Rozwój człowieka, tłum. S. Lis i in., WSiP, Warszawa 1999.
DOI: https://doi.org/10.14632/eetp_39.3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787