Użytkowa funkcja muzyki w gambijskiej szkole podstawowej

Słowa kluczowe: edukacja muzyczna, naśladowanie, obserwacja, ruch

Abstrakt

Proces przekazywania wiedzy i umiejętności jest dostosowany do potrzeb użytkowych w danym kraju, do jego poziomu rozwojowego, a także zamknięty w ramach tolerancji, czy też zwyczajów kulturowych oraz religijnych społeczności. Niniejszy artykuł jest zbiorem wniosków dotyczących obecności dziedziny sztuki - muzyki, jako instrumentu edukacyjnego w szkole podstawowej Chernobaba w Manjai Kunda w Gambii, sformułowanych na podstawie jednodniowej obserwacji. Zastosowaną metodą badawczą była obserwacja etnograficzna naturalistyczna, która dostarczyła danych o uczniach i nauczycielach w codziennych sytuacjach, a jej rezultatem są spostrzeżenia i subiektywne wnioski, które mogą być inspiracją dla czytelników do wprowadzenia zmian w podejściu do przedmiotu z zakresu sztuki w szkołach podstawowych. Nauczyciele szkoły Chernobaba modelują zachowania dźwiękowo-ruchowe, a naturalną drogą uczenia się jest imitacja spontanicznych reakcji. Nauczyciele są w klasie głosem dominującym podczas realizacji sekwencji tonalnych i rytmicznych, stanowią wzorzec do naśladowania.

 

Bibliografia

Aronson E., Wilson, T.D., Akert R.M. (2012). Psychologia społeczna, tłum. Joanna Gilewicz, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Bandura A. (1977). Social learning theory, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Czerwiński M. (2008). Kompetencja kulturowa a uczestnictwo w kulturze, [w:] Gwóźdź, A., Zeidler-Jniszewska A, Przestrzeni kultury – dyskursy teorii, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Dymara B. (red.). (2000). Dziecko w świecie muzyki, Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Gonzalez-Sanchez VE., Zelechowska A. and Jensenius, A.R. (2018). Correspondences Between Music and Involuntary Human Micromotion During Standstill. Front. Psychol.9:1382. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.01382.

Gordon E.E. (1997). Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci, Kraków: Wydawnictwo „Zamiast Korepetycji”.

Gordon E.E. (1999). Sekwencje uczenia się w muzyce. Umiejętności, zawartość i motywy, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogiczne.

Jabłońska B. (2014). Socjologia muzyki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kamińska B. (2001). Miejsce muzyki w życiu młodzieży, [w:] M. Manturzewska, M. Chmurzyńska (red.), Psychologiczne podstawy kształcenia muzycznego, Warszawa: AMFC.

Kołodziejski M. (2011). Koncepcja Edwina E. Gordona w powszechnej edukacji muzycznej, Płock: Wydawnictwo PWSZ.

Konarzewski K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa: WSiP.

Leszczyński G. (red.) (2009). Sztuka dziecka jako forma komunikacji społecznej, Poznań: Centrum Sztuki Dziecka, Tom. 1.

Marczak M. (2018), Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar aktywności człowieka – analiza pojęciowa obszaru, „Przegląd Teleinformatyczny”, 1-2, s. 59-72.

Trzos P.A. (2018). Umiejętności audiacyjne uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Williamson R. A., Jaswal, V. K., Meltzoff A. N. (2010). Learning the rules: Observation and imitation of a sorting strategy by 36-month-old children. “Developmental Psychology”, Vol 46 (1), p. 57-65, DOI: 10.1037/a0017473.

Zwolińska E.A. (2011). Audiacja. Studium teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Opublikowane
2021-03-09
Jak cytować
Wójcik, A. (2021). Użytkowa funkcja muzyki w gambijskiej szkole podstawowej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(1(59), 53-65. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1659.04