Edukacja (przed)szkolna sześciolatków (refleksje o wprowadzaniu reformy przez MEN)

Małgorzata Suświłło

Abstrakt


W niniejszym opracowaniu są przedstawione własne poglądy autorki na temat wprowadzonego w Polsce w 2008 roku obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich. Autorka krytykuje decyzję Ministerstwa Edukacji Narodowej jako niepodbudowaną naukowo i niezasadną oraz jako nieuzgodnioną, ani z przedstawicielami środowiska akademickiego, ani z rodzicami, zarzucając politykom i autorom reformy brak demokracji. Autorka opisuje niewłaściwy, jej zdaniem, sposób wprowadzania reformy edukacji, podając przykłady opracowań mówiących o braku przygotowania szkół i nauczycieli na przyjęcie dzieci 6-letnich i nieliczenie się decydentów oświatowych z osiągnięciami nauki w tym zakresie. W dalszej części przytacza powody, dla których dzieci 6-letnie powinny być objęte edukacją przedszkolną. Zwraca uwagę m.in. na warunki społeczne, emocjonalne, materialne i organizacyjne, jakie stwarza dzieciom przedszkole, a których nie jest, jej zdaniem, w chwili obecnej spełnić polska szkoła. Jako przykład propagandowego charakteru kampanii reklamowej MEN na rzecz posłania 6-latków do szkoły przytacza wybrane fragmenty tekstów ze stron internetowych i poddaje je krytyce. Zdaniem autorki teksty propagandowe MEN posiadają ukryte znaczenie deprecjonujące edukacyjną rolę przedszkola. Konkludując, autorka zwraca uwagę na polityczny charakter wprowadzanej reformy i na deprecjonowanie rangi wychowania przedszkolnego. Zauważa też, że w demokratycznym państwie decyzję o posłaniu dzieci 6-letnich do szkoły lub też pozostawieniu ich w placówce przedszkolnej powinni podjąć sami rodzice.

Słowa kluczowe


reforma edukacji; 6-latki; propaganda; przedszkole; szkoła

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dziecko sześcioletnie idzie do szkoły. Wybór tekstów, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2012.

Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej, (red.) H. Sowińska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.

Klus-Stańska D., Nowicka M., Gotowość szkół podstawowych do obniżenia wieku szkolnego. Przykład olsztyński, „Problemy Wczesnej Edukacji”, 2009, numer specjalny.

Sześciolatki w szkole. Działania samorządów – dobre praktyki. Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ośrodek Rozwoju Edukacji, https://www.6-latki. men.gov.pl (dostęp: 22.08.2013).

Śliwerski B., Krytycznie o polityce oświatowej MEN negującego demokratyzację oświaty publicznej w III RP, „Problemy Wczesnej Edukacji”, 14(2011)2.

Śliwerski B., Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej między posłuszeństwem a oporem, [w:] (red.) M. Suświłło, Nauczyciel wczesnej edukacji – konteksty i wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012.

https://www.6-latki.men.gov.pl (dostęp: 22.08.2013).
DOI: https://doi.org/10.14632/eetp_37.5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787