Rozwijanie procesu poznania i działania dziecka z wykorzystaniem piosenki na zajęciach z języka obcego

  • Tatiana Konderak Szkoła Języków Obcych „TINA” Kraków

Bibliografia

Adamek I., Zbróg Z. (red.), Dziecko – uczeń a wczesna edukacja, Wyd. LIBRON and Authors, Kraków 2011.

Iluk J., Jak uczyć małe dzieci języków obcych?, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2006.

Kłosińska T., Droga do twórczości, „Impuls”, Kraków 2000.

Parczewska T., Bilewicz-Kuźnia B., Edukacja przedszkolna w Polsce i na świecie, Wyd. UMCS, Lublin 2013.

Podolska B., Muzyka w przedszkolu, „Impuls”, Kraków 2008.

Selby C., Jak pomóc dziecku nauczyć się angielskiego, Agora SA, Warszawa 2011.

Siek-Piskozub T., Wach A., Muzyka i słowa. Rola piosenki w procesie przyswajania języka obcego, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2006.

Żylińska M., Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2013.

Opublikowane
2016-06-27
Jak cytować
Konderak, T. (2016). Rozwijanie procesu poznania i działania dziecka z wykorzystaniem piosenki na zajęciach z języka obcego. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, 9(32/2), 115-118. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/205
Dział
Teaching Foreing Languages to Children - Practice