Trudności dzieci w wieku wczesnoszkolnym w integracji społecznej oraz sposoby ich przezwyciężania

Patrycja Czyżewska

Abstrakt


Niniejszy tekst poświęcony jest trudnościom dzieci w integracji społecznej. Dorośli, którzy odgrywają znaczące role w wychowaniu dzieci, muszą być w pełni świadomi, jak ważne są czynniki zewnętrzne, które mogą pomóc uczniom poradzić sobie z trudnościami w integracji. Rozpoczęcie edukacji jest ważnym etapem w życiu każdego dziecka, a sposób w jaki to osiągnie będzie w znaczący sposób decydować o jego przyszłości. W niniejszym tekście odnaleźć można również kilka wskazówek jak zorganizować dziecku pomoc w taki sposób, by nie czuło się ono inne bądź odrzucane przez rówieśników.

Słowa kluczowe


integracja społeczna; nieśmiałość; lęk, ADHD; socjometria; wycieczki szkolne; inscenizacja; improwizacja; gry i zabawy integracyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Awgulowa J., Świętek W., Inscenizacje w klasach początkowych, WSiP, Warszawa 1985.

Bińczycka J., Janusz Korczak o zabawie – wybór tekstów, [w:] Dziecko w świecie zabawy. O kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji, red. B. Dymara, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009, s. 205-209.

Brzezińska A., Socjometria, [w:] Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów, red. J. Brzeziński, PWN, Warszawa 2004, s.192-193.

Carducci B., Nieśmiałość. Nowe odważne podejście, tłum. M. Sekerdej, Wyd. ZNAK, Kraków 2008.

Czajkowska Z., Czajkowski S., Krawczyk M., Wycieczka uczy i wychowuje, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1964.

Dziecko w świecie zabawy. O kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji, red. B. Dymara, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

Grodzka-Mazur E., Nabywanie przez dziecko kompetencji komunikacyjnych w czasie zabaw tematycznych, [w:] Dziecko w świecie zabawy. O kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji, red. B. Dymara, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009, s. 239-253.

Grzeszkiewicz B., Obraz dziecka nieśmiałego, [w:] Dziecko w kontekstach edukacyjnych, red. B. Grzeszkiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 241-250.

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.

Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 2009.

Mineyko B., Improwizacje w klasach I-III, WSiP, Warszawa 1982.

Noga M., Zabawa jako źródło twórczych działań dziecka, [w:] Dziecko w świecie zabawy. O kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji, red. B. Dymara, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009, s. 265-273.

Okoń W., Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1984.

Okoń W., Zabawa a rzeczywistość, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1995.

Olczak A., Zabawy w role jako sposób uczenia się przez dzieci zachowań demokratycznych, [w:] Dziecko w świecie zabawy. O kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji, red. B. Dymara, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009, s. 89-101.

Oelszlaeger B., Zabawa i praca. Kilka uwag o uczeniu się dzieci w klasie freinetowskie, [w:] Dziecko w świecie zabawy. O kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji, red. B. Dymara, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009, s. 221-228.

Pfiffner L.J., Wszystko o ADHD, tłum. J. Bieroń, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1996.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.

Reber A., Słownik psychologii, tłum. red. I. Krusz, K. Skarżyńska, wyd. SCHOLAR, Warszawa 2000.

Rogge J.U., Strach dodaje dzieciom sił, tłum., M. Kowalik, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2006.

Schopf S., Co się dzieje każdego dnia? Zabawy i inscenizacje dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat, tłum. M. Jałowiec, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2003.

Sillamy N., Słownik psychologii, tłum. K. Jarosz, wyd. „Książnica”, brak miejsca wydania, 1994.

Stefańska-Klar R., Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny, [w:] Psychologia rozwoju człowieka: charakterystyka okresów życia człowieka, t. 2, red. B. Harwas-Napierała, J. Terempała, PWN, Warszawa 2007, s. 131-149.

Szpecht-Tomann M.J., Gdy dziecko się boi, tłum. J. Cieśla, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2009.

Ukryte piętno. Zagrożenia rozwoju w okresie dzieciństwa, red. A. Brzezińska, S. Jabłoński, M. Marchew, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2003.

Wołoszynowa L., Materiały do nauczania psychologii. Seria III. Metody badań psychologicznych, PWN, Warszawa 1965 t. 1.

Zimbardo P., Nieśmiałość: co to jest? Jak sobie z nią radzić? tłum. A. Sikorzyńska, PWN, Warszawa 2000.

Zimbardo P., Johnson R., McCann V., Psychologia. Kluczowe koncepcje, tłum. red. M. Materska, PWN, Warszawa 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787