Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III, Jesień wokół nas

  • Agnieszka Kogut
  • Olga Kogut
  • Janusz Łata
  • Monika Michalewska
Opublikowane
2016-07-08
Jak cytować
Kogut, A., Kogut, O., Łata, J., & Michalewska, M. (2016). Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III, Jesień wokół nas. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, (23/1), 89-97. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/375