Małe dziecko wobec zjawiska agresji i przemocy - Recenzja pakietu dydaktycznego „Silniejsze dzieci – mniej przemocy 2”

Dorota Zdybel

Abstrakt


Pakiet edukacyjny „Silniejsze dzieci, mniej przemocy 2” to program pracy dydaktyczno-wychowawczej poświęcony kształtowaniu kompetencji społecznych i emocjonalnych małych dzieci, opracowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (nr projektu 2014-1-DE-02-KA200-001497). Pakiet składa się z dwóch części: zestawu ćwiczeń i zabaw dla dzieci (przeznaczonych do realizacji w trzech zróżnicowanych grupach wiekowych od 4. do 10. roku życia) oraz podręcznika dla nauczycieli, wyjaśniającego założenia teoretyczne i zasady realizacji programu.Program ma charakter profilaktyczny – zestaw ćwiczeń został tak zaprojektowany, by służył przede wszystkim zapobieganiu zjawiskom przemocy, nietolerancji i agresji w klasie szkolnej. Kluczem do tak rozumianej profilaktyki jest zbudowanie tak zwanych zasobów osobistych we wczesnym dzieciństwie – swoistej wewnętrznej siły, której filarami będą: samowiedza, pozytywny obraz własnego „ja”, poczucie własnej wartości, a także poczucie sprawczości i kompetencji. Poznanie samego siebie, świadomość własnych emocji, potrzeb i potencjału z czasem staną się podstawą samoregulacji, zarówno w sferze poznawczej, jak i społeczno-afektywnej.


Słowa kluczowe


kompetencje społeczne, zapobieganie przemocy, siła psychiczna, odporność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bruner J. S., Kultura edukacji, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2006.

Tomasello M., Kulturowe źródła ludzkiego poznania, PIW, Warszawa 2003.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dziecięca matematyka. Edukacja matematyczna dzieci w domu, w przedszkolu i szkole, WSiP, Warszawa 1999.

Wygotsky L.S., Myślenie i mowa, PWN, Warszawa 1989.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787