Od gier terenowych po larpy, czyli pedagogika przygody w procesie edukacji i socjalizacji odbiorców w różnych grupach wiekowych

Magdalena Christ, Marta Szmigiel

Abstrakt


Tekst ma na celu prezentację doświadczeń zebranych podczas realizacji modułu fakultatywnego pt. Pedagogika przygody, w którym uczestniczyli studenci pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Zaprezentowane zostaną również wyniki pilotażowych badań ankietowych dotyczących pedagogiki przygody i gier terenowych, przeprowadzonych wśród studentów. W tekście znajdzie się także odniesienie do metody pracy o nazwie live action role-playing (larp). Zaprezentowane zostaną wyniki badań pilotażowych z zastosowaniem larpów, przeprowadzonych w klasie pierwszej szkoły podstawowej w Piekarach Śląskich. Głównym celem badań była weryfikacja założenia, że gra fabularna w postaci live action role-playing, oparta na autorskim scenariuszu, wpływa na integracje dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zastosowano metodę quasi-eksperymentu pedagogicznego oraz studium przypadku. Podjęte działania polegały na poprowadzeniu larpa z grupą dzieci, które są na etapie wzajemnego poznawania się. Zastosowano technikę obserwacji skategoryzowanej. Studium przypadku zostało uzupełnione swobodną rozmową z poszczególnymi dziećmi. Do przeprowadzenia badań skonstruowano autorskie narzędzie pt. Arkusz obserwacji integracji grupowej oraz autorski scenariusz live action role-playing pt. W Baśniowej Krainie. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że live action role-playing w pracy z grupą pomagają odpowiednio zbudować jej strukturę i wspierają kształtowanie się pozytywnych relacji w grupie. Larp umożliwia przeżywanie, doświadczenie i poznanie, co z kolei pozwoliło uczestnikom gry zacieśnić istniejące między nimi relacje.


Słowa kluczowe


pedagogika przygody; live action role-playing (larp); gra terenowa; edukacja; wychowanie; socjalizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Domagalski D., Wartość dodana w LARP-ach, [w:] LARP. Twarze i maski, red. K. Chmielewski, Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk 2013.

Gass M., Transfer of learning in Adventure Education, [w:] Adventure Education, red. J. Miles, Venture Publishing, S. Priest 1990.

Labenz P., Zagrajmy bez mechaniki, [w:] Konferencja LARPowa 14-15 stycznia 2012, red. J. Tabisz, Stowarzyszenie Wielosfer, Wrocław 2012.

Leśny A., Doświadczenia nauki i przygody na żaglowcach szkoleniowych, [w:] Edukacja przygodą. Outdoor i Adventure Education w Polsce: teoria, przykłady, konteksty, red. E. Palmer-Kabacińska, A. Leśny, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2012.

Leśny A., Pedagogika przygody – konteksty teoretyczne, [w:] Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie, red. A. Bąk, A. Leśny, E. Palmer-Kabacińska, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2014.

Michl W., Pedagogika przeżyć, tłum. D. Kozieł, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.

Palmer-Kabacińska E., Edukacja przygodą a harcerstwo – (nie) znane i (czy) zapomniane, [w:] Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie, red. A. Bąk, A. Leśny, E. Palmer-Kabacińska, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2014.

Szkoła Aktywnego Wypoczynku „Frajda”, Edukacja typu outdoor: co to jest?, ‹http://www.frajda.com.pl/outdoor-2/outdoor-education-co-to-jest› (dostęp: 19.10.2016).

Średnicka J., Wrona A., Gry i symulacje szkoleniowe i ich zastosowanie w edukacji młodzieży i ludzi dorosłych, [w:] Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie, red. A. Bąk, A. Leśny, E. Palmer-Kabacińska, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2014.

Tabisz J., Leksykon Pojęć, [w:] Konferencja LARPowa 14-15 stycznia 2012, red. J. Tabisz, Stowarzyszenie Wielosfer, Wrocław 2012.

Ukens L., Training games, [w:] The Handbook of Experiential Learning, red. M. Silberman, J. Wiley-Sons, San Francisco 2007.

Ziętkiewicz E., Integracja w edukacji wczesnoszkolnej, Polski Dom Wydawniczy „Ławica”, Poznań 1997, s. 24-27.

Zioło B., Flamingi i pingwiny, [w:] KOLA -Konferencja LARPowa 11-13 stycznia 2013, red. J. Tabisz, Stowarzyszenie Wielosfer, Wrocław 2013.
DOI: https://doi.org/10.14632/eetp.2016.11.42.81

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787