Socjalizacja w edukacji domowej w opinii rodziców edukujących domowo

Renata Królikiewicz

Abstrakt


Edukacja domowa, z wielu powodów, staje się w Polsce coraz popularniejsza. Pozwala ona rozwinąć potencjał dziecka, wzmocnić relacje rodzinne i poszukiwać własnego sposobu na poznawanie świata. Równolegle z rosnącym zainteresowaniem pojawia się wiele kontrowersji, zarówno prawnych, jak i dotyczących słuszności samej idei. Jednym z zastrzeżeń kierowanych do rodzin decydujących się na edukowanie swoich dzieci w domu jest kwestia socjalizacji. Czy możliwe jest przygotowanie dziecka do życia w społeczności bez uczęszczania do szkoły? Jak wprowadzić potrzebne umiejętności i budować kompetencje emocjonalno-społeczne w tak ograniczonych kontaktach rówieśniczych? Czy edukacja domowa to ochronny klosz, który ogranicza socjalizację, a może wręcz przeciwnie? W artykule przybliżone zostają opinie rodziców edukujących domowo dotyczące tego, jak rozumieją socjalizację i jakie działania podejmują, aby wspierać budowanie dojrzałości społecznej swoich dzieci.


Słowa kluczowe


socjalizacja; interakcje; kompetencje społeczne; edukacja domowa; wychowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartosik P., Dlaczego edukacja domowa, [w:] Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, red. M. Zakrzewska, P. Zakrzewski, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009.

Budajczak M., Edukacja domowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Galas B., Socjalizacja w warunkach zmian a edukacja, [w:] Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, red. M. Zakrzewska, P. Zakrzewski, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009.

Helios J., Edukacja domowa – kilka uwag w kontekście dyskursu o edukacji demokratycznej, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” 3(2014)2.

Hurrelmann K., Struktura społeczna a rozwój osobowości. Wprowadzenie do teorii socjalizacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994.

Janicka-Galant A., Galant P., Edukowanie przez podróżowanie, [w:] Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, red. M. Zakrzewska, P. Zakrzewski, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009.

Janke A., Pedagogika wobec zmiany społecznej w socjalizacji i wychowaniu rodzinnym, „Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Nauki o Edukacji” (2009)4.

Kłosowska A., Społeczne ramy kultury, PWN, Warszawa 1972.

Nowicka M., Oblicza szkolnej socjalizacji, [w:] Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, red. D. Klaus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001.

Ray B.D., Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej, [w:] Szkoła domowa. Między wolnością a obowiązkiem, red. J. Piskorski, Wydawnictwo Instytut Sobieskiego, Warszawa 2011.

Stebnicki W., Edukacja domowa, Biblioteka Salomona, Warszawa 2014.

Stern A, …i nigdy nie chodziłem do szkoły, Wydawnictwo Element, Gliwice 2016.

Sztompka P., Socjologia. Analiza Społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.

Turner J.H., Socjologia, podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk, Poznań 1994.

Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1963.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, ‹http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483› (dostęp: 4.09.2016).

Petrykowski P., Społeczno-kulturowe aspekty podstaw wychowania, ‹http://www.pedagogika.umk.pl/dokumenty/ksiazki/Petrykowski_Piotr-Spoleczno-kulturowe_aspekty_podstaw_wychowania.pdf› (dostęp: 6.09.2016).

Socialization: Homeschoolers Are in the Real World, ‹https://www.hslda.org/docs/nche/000000/00000068.asp› (dostęp: 2.10.2016).

Ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty, Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425, ‹http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425› (dostęp: 4.09.2016).

Wisławska J., Edukacja domowa na świecie, ‹http://edunews.pl/system-edukacji/szkoly/2039-edukacja-domowa-na-swiecie› (dostęp: 2.10.2016).
DOI: https://doi.org/10.14632/eetp.2016.11.42.115

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787