Edukacja międzykulturowa a wychowanie dla pokoju w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori

  • Barbara Surma Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie
Słowa kluczowe: edukacja międzykulturowa, wielokulturowość, wychowanie dla pokoju, tożsamość, kultura

Abstrakt

Zadaniem edukacji jest kształtowanie świadomości istnienia wielu kultur. Poznanie i promowanie własnej kultury powinno stać się podstawą do otwarcia się na kulturę innych, obecnych obok. Celem artykułu jest syntetyczne przedstawienie założeń teoretycznych oraz praktycznych rozwiązań wychowania dla pokoju Marii Montessori i programu Jerzego Nikitorowicza „Ku tożsamości międzykulturowej”. We współczesnym świecie istotne wydaje się poszukiwanie różnych rozwiązań w celu wychowania człowieka odpowiedzialnego za siebie i otwartego na innych. Edukacja międzykulturowa, a także wychowanie dla pokoju Marii Montessori próbują odpowiedzieć na zmiany zachodzące w społeczeństwie.

Bibliografia

Korporowicz L., Wielokulturowość a międzykulturowość; od reakcji do interakcji, [w:] U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, pod red. M. Kempnego, Warszawa 1997.

Montessori M., Educazione e pace, Rzym 2004.

Montessori M., Per la pace, Bruksela 1936.

Nikitorowicz J., Edukacja międzykulturowa. Kreowanie tożsamości dziecka, Gdańsk 2007.

Ochnio E., Edukacja ekologiczna a koncepcja wychowania Marii Montessori, [w:] Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie.

Oswald P., Wychowanie montessoriańskie jako pomoc w integracji personalnej, społecznej i kosmicznej, [w:] M. Montessori, Texte und Gegenwartsdiskussion, Bad Heilbrunn 1990.

Surma B., Pedagogika Montessori – podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje w praktyce, Łódź 2008.

Surma B. (red.), Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie, pod red. nauk. B. Surmy, Łódź – Kraków 2009.

Trabalzini P., Domy Dziecięce – wolność i pokój jako środek i cel wychowania, [w:] Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie, pod red. nauk. B. Surmy, Łódź – Kraków 2009.

Opublikowane
2017-03-06
Jak cytować
Surma, B. (2017). Edukacja międzykulturowa a wychowanie dla pokoju w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, (15-16/1-2), 24-33. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/743