Agresja i przemoc w telewizji

Maria Owczarek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bińczycka J., Liberalizm i represjonizm w wychowaniu. [w:] M. Dudzikowa (red.), Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem. Obszary napięć i typy interakcji, „Impuls”, Kraków 1996.

Danilewska J., Agresja u dzieci – szkoła porozumienia, Warszawa 2002.

Frączek A., Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży, „Remedium”, 1997, nr 11.

Guerin S., Hennessy E., Przemoc i prześladowanie w szkole, Gdańsk 2004.

Harwas-Napierała B., Nieśmiałość dziecka, Poznań 1979.

Kubacka-Jasiecka D., Adaptacyjno-obronne mechanizmy i funkcje młodzieżowych zachowań agresywnych, [w:] A. Fraczek, I. Pufal-Struzik (red.), Agresja wśród dzieci i młodzieży. Perspektywa psychoedukacyjna, Kielce 1996.

Miłkowska-Olejniczak G., Kto rządzi w polskiej szkole? Czyli o agresji dzieci i młodzieży w sytuacjach szkolnych, [w:] M. Dudzikowa (red.), Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem obszary napięć i typy interakcji, „Impuls”, Kraków 1996.

Olweus D., Mobbning fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać, Warszawa 1998.

Ranchburg J., Lęk, gniew, agresja, Warszawa 1980.

Rylke H., Przemoc dzieci wobec dzieci, „Remedium”, 1997, nr 1.

Rylke H., Powstawanie tendencji do przemocy, „Remedium”, 1997, nr 2.

Surzykiewicz J., Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne, Warszawa 2000.

Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży, Kraków 1998.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787