Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Ivana Rochovska

Abstrakt


W artykule przedstawiono rolę i znaczenie zabawy jako podstawowej formy działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Zwrócono uwagę na stymulację rozwoju poznawczego najmłodszych, funkcje, czynniki klasyfikujące oraz na kategorię zabaw.

Słowa kluczowe


zabawa, rozwój poznawczy, stymulacja, dziecko.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buhler Ch., Dziecięctwo i młodość, Warszawa 1933.

Elkonin D. B., Psychologia zabawy, Warszawa 1984.

Fontana D., Psychologia dla nauczycieli, Poznań 1998.

Kapica G., hasło: zabawa, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa 1993.

Karbowniczek J., Gondek A., Gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego, „Poliglota ” 2007, nr 2.

Karbowniczek J., Grabowski M., Czy w rozwoju tkwią szczegóły? Własne refleksje nad terminologią i periodyzacją wzrastania człowieka, [w:] Zdravie ako zakladny predpoklad rozvoja ludskeho potencialu. Zbornik Prispevkov, Podhajska 2010.

Karbowniczek J., Procesy poznawcze dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] Trvalo udrzatel'ny rozvoj ocami deti predskolskeho veku. Zbornik z vedecko – odbornej konferencie s medzinarodnou ucastou, eds. M. Podhajecka, M. Minova, Presov 2010.

Krupova I., Podrouzek L., Vyuzivanie konstruktivistickych metod ako prostriedku rozvijania prirodovednej gramotnosti ziakov 1 stupna ZS, [In:] Veda a vyskum v zrkadle casu: Zbornik referatov z medzinarodnej vedeckej konferencie konanej pri prileitosti zalozenia Institutu Juraja Palesa v Levoci, Ruzomberok 2009.

Kwiatowska M., Topińska Z. (red.), Pedagogika przedszkolna, Warszawa 1978.

Prus-Wiśniewska H., Zanim dziecko pójdzie do szkoły, Warszawa 1995.

Roszkiewicz I., Młodszy wiek szkolny, Warszawa 1983.

Sławińska M., Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu, Kraków 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787