Zabawa – czynnikiem wspomagającym rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym

Grzegorz Łuszczak

Abstrakt


W materiale odniesiono się do dwóch fundamentalnych pojęć: wspomagania rozwoju dziecka i zabawy. Autor zaprezentował nie tylko analizę terminologiczną tych zagadnień, ale także nawiązał do oddziaływań wspomagających rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym.

Słowa kluczowe


rozwój; stymulacja; szkoła; wspomaganie rozwoju; zabawa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baran Z., Wieloaspektowość fenomenu zabawy dziecięcej, [w:] Funkcje zabaw w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, red. K. Duraj-Nowakowa, B. Muchacka, Kraków 1998.

Baranowicz K. , Pozadydaktyczne efekty edukacji integracyjnej dzieci niepełnosprawnych, Łódź 2006.

Brejnak W., Kochaj i wspomagaj, Warszawa 2008.

Didier J., Słownik filozofii, Katowice 1992.

Duraj-Nowakowa K. , Metodologiczne przesłanie problemu funkcji zabaw w edukacji, [w:] Funkcje zabaw w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, red. K. Duraj-Nowakowa, B. Muchacka, Kraków 1998.

Dykcik W., Formy postępowania terapeutyczno-wychowawczego, [w:] Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik, Poznań 2001.

Jachym M., Rola zabawy w rozwiazywaniu sytuacji trudnych uczniów szkół podstawowych, [w:] Funkcje zabaw w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, red. K. Duraj-Nowakowa, B. Muchacka, Kraków 1998.

Karbowniczek J., Grabowski M., Czy w rozwoju tkwią szczegóły? Własne refleksje nad terminologią i periodyzacją wzrastania człowieka, [w:] Zdravie ako zakladny predpoklad rozvoja ludskeho potencialu. Zbornik prispevkov, Podhajska 2010.

Karbowniczek J., Podsumowanie publikacji, [w:] Nauczyciel i uczeń we wspólnej przestrzeni edukacyjnej, red. W. Grelowska, J. Karbowniczek, Częstochowa 2005.

Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009.

Kwaśniewska M., Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecięcej, [w:] Dziecko sześcioletnie w szkole, red. J. Karczewska, M. Kwaśniewska, Kielce 2009.

Ligęza M., hasło: zabawa, [w:] Słownik psychologii, red. J. Siuta, Kraków 2009.

Obuchowska I., Dynamika nerwic. Psychologiczne aspekty zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży, Warszawa 1983.

Pedagogika przedszkolna, red. M. Kwiatowska, Z. Topińska, Warszawa 1978.

Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Załącznik nr 2 – Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Waloszek D., Socjopedagogiczny wymiar zabawy w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, red. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Warszawa 2009.

Wiśniewska M., Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Poradnik dla rodziców i terapeutów, Kraków 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787