Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I

  • Agnieszka Basta Wyższa SzkołaFilozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie
  • Agnieszka Bielska Wyższa SzkołaFilozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie
  • Agnieszka Brydniak Wyższa SzkołaFilozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie
  • Katarzyna Budyś Wyższa SzkołaFilozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie
  • Marta Kosowska Wyższa SzkołaFilozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie
  • Adela Kuźminów Wyższa SzkołaFilozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie
  • Marta Pilch Wyższa SzkołaFilozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie
Opublikowane
2017-07-06
Jak cytować
Basta, A., Bielska, A., Brydniak, A., Budyś, K., Kosowska, M., Kuźminów, A., & Pilch, M. (2017). Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, (20-21/2-3), 37-44. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/877