Literatura dziecięca i wychowanie do wartości: pozytywna samoocena jako podstawa budowania rezyliencji

  • Maria Teresa Signes Universitat Abat Oliba, CEU http://orcid.org/0000-0001-6917-5229
  • Marcin Kazmierczak Universitat Abat Oliba, CEU
  • Laura Amado Universitat Abat Oliba, CEU
  • Ampato Acereda Universitat Abat Oliba, CEU
  • Luis Mariano Bártoli Universitat Abat Oliba, CEU
Słowa kluczowe: wartości, wychowanie, edukacja, samoocena, narracje psycho-emocjonalne, rezyliencja

Abstrakt

W kontekście różnorodności, z jaką spotykamy się w klasie szkolnej, coraz ważniejsze staje się wychowanie do wartości, które może pomóc uczniom w osiągnięciu pełnego rozwoju osobistego. W obecnych rea­liach, gdy coraz więcej uczniów napotyka kontrowersyjne, a nawet konfliktowe sytuacje, dostrzegana jest paląca potrzeba edukacji opartej na wartościach. Po stwierdzeniu tego faktu pozostaje tylko określenie najbardziej odpowiedniej metody wprowadzenia wychowania do wartości w kontekście zajęć w klasie. Ponieważ korzystanie z literatury dziecięcej stanowi strategię przyjmowaną coraz częściej ze względu na wiele korzyści wychowawczych, autorzy proponują, aby wychowanie do wartości opierało się na tekstach literackich, a konkretnie na narracjach, które można nazwać „psycho-emocjonalnymi” ‒ zachęcającymi do refleksji o charakterze osobistym, introspektywnym. Wprowadzenie do szkoły opowiadań, które mogą stanowić podstawę wychowania do wartości oraz przyczyniać się do budowania poczucia własnej wartości, może być kluczem do rozwijania postawy rezyliencji w odpowiedzi na problemy osobiste, z którymi muszą zmierzyć się uczniowie. Wydaje się to szczególnie istotne już na etapie rozwoju przedszkolnego oraz edukacji podstawowej.

Bibliografia

Bryant S.C., Com explicar contes, Col·lecció Nadal, no. 49, Biblària, Barcelona 1996.

Delors J., La educación encierra un tesoro. Informe a la UnEsCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, Santillana Ediciones, UNESCO1991.

Gardner H., Estructuras de la mente. La teoría de las Inteligencias Múltiples, Fondo de Cultura Económica Madrid 1994.

Goleman D., Inteligencia Emocional, Editorial Kairós S.A., Barcelona1999.

Malo A., Antropología de la afectividad, Editorial Eunsa, Pamplona 2004.

Molina Prieto R., Los cuentos ayudan a crecer. “Revista Innovación y experiencias educativas” 2008, no. 13.

Suchodolski B., The Tragedy of Humanistic Education in 40th Anniversary of the UNESCO Institute for Education, “UIE Reports”, 1992, No. 6, cited by Ortigosa S., La narración como estrategia para la educación en valores.

Opublikowane
2017-11-20
Jak cytować
Signes, M. T., Kazmierczak, M., Amado, L., Acereda, A., & Bártoli, L. M. (2017). Literatura dziecięca i wychowanie do wartości: pozytywna samoocena jako podstawa budowania rezyliencji. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(3(45), 13-22. https://doi.org/10.35765/eetp.2016.1245.01